ဟိုေနရာ၊ ဒီေနရာ...စသည္ျဖင့္ ဂ်ပန္လို ေျပာခ်င္ရင္။ေနရာေတြကို ေမးရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လမ္းၫႊန္ရင္ျဖစ္ျဖစ္ ဟိုဘက္၊ ဒီဘက္စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုရပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာေလးကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

1.どちらが南ですか。
>Dochira ga minami desuka?
>ဘယ္ဘက္က ေတာင္ဘက္ ျဖစ္ပါသလဲ။

2.南はどちらですか。
>Minami wa dochira desuka?
>ေတာင္ဘက္က ဘယ္ဘက္ ျဖစ္ပါသလဲ။


3.花屋はこちらですか。
>Hanaya wa kochira desuka?
>ပန္းဆိုင္က ဒီဘက္ ျဖစ္ပါသလား။

4.僧院はそちらではありません。
>Sooin wa sochira dewa arimasen.
>ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဟိုဘက္ မဟုတ္ပါ။


5.あちらは運動場ですか。
>Achira wa undoojoo desuka?
>ဟိုးဘက္က အားကစားကြင္း ျဖစ္ပါသလား။

6.そちらは私の会社ではありません。
>Sochira wa watashi no kaisha dewa arimasen.
>ဟိုဘက္က ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ။


7.こちらも公園ですか。
>Kochira mo kooen desuka?
>ဒီဘက္ကလည္း ပန္းၿခံ ျဖစ္ပါသလား။

8.そちらも病院ではありません。
>Sochira mo byooin dewa arimasen.
>ဟိုဘက္ကလည္း ေဆး႐ံု မဟုတ္ပါ။


9.美容院もあちらですか。
>Biyooin mo achira desuka?
>အလွျပင္ဆိုင္လည္းပဲ ဟိုးဘက္ ျဖစ္ပါသလား။

  
ဆက္စပ္ေလ့လာရန္ ေ၀ါဟာရမ်ား။

ここ koko ဒီေနရာ

そこ soko ဟိုေနရာ

あそこ asoko ဟိုးကေနရာ

どこ doko ဘယ္ေနရာလဲ

こちら kochira ဒီဘက္

そちら sochira ဟိုဘက္

あちら achira ဟိုးဘက္

どちら dochira ဘယ္ဘက္လဲ

higashi အေရွ႕

西 nishi အေနာက္

minami ေတာင္

kita ေျမာက္

空港 kuukoo ေလဆိပ္

taki ေရတံခြန္

質屋 shichiya အေပါင္ဆိုင္

商店 shooten ေစ်းဆိုင္

駐車場 chuushajoo ကားပါကင္

駐輪場 chuurinjoo စက္ဘီးပါကင္

風呂場 furoba ေရခ်ိဳးခန္း

待合室 machiaishitsu ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္း

プール puuru ေရကူးကန္

信号 shingoo မီးပြိဳင့္
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century