တ႐ုတ္စတိုင္ အရက္ေသာက္ျခင္း။တ႐ုတ္္လူမ်ိဳးေတြ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ဧည့္ခံပြဲေတြကို သင္ တက္ေရာက္ဖူးပါသလား။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔အတူ သင္ အရက္ေသာက္ဖူးပါသလား။

中国式喝酒

酒 文 化 是 中 国 文 化 中 的 一 个 重 要 组 成 部 分 。
အရက္ယဥ္ေက်းမႈဟာ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေတြထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

在 中 国 最 具 有 代 表 性 的 酒 莫 过 于 白 酒 了 ,当 然 现 在 大 家 为 了 赶 时 髦 ,也 会 学 学 西 方 国 家 喝 葡 萄 酒 ,但 是 更 多 的 还 是 喝 白 酒 。
တ႐ုတ္ျပည္မွာ Baijiu ဟာ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာနဲ႔ အျပည့္စံုဆံုးအရက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူေတြဟာ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲ စီးေမ်ာလာၾကၿပီး၊ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြကို အတုယူကာ စပ်စ္ဝိုင္ကို ေသာက္ၾကေပမယ့္လည္း၊ အမ်ားစုက Baijiu ကို ေသာက္ေနၾကတုန္းပါပဲ။

中 国 人 常 常 把 酒 当 作 一 种 交 际 工 具 。
တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြဟာ အရက္ကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲသံုးေလ့ရွိပါတယ္။

商 务 洽 谈 ,请 客 吃 饭 总 少 不 了 喝 酒 。
ကုန္သြယ္မႈကိစၥ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ထမင္း ဖိတ္ေကြၽးတာေတြမွာ အရက္မေသာက္လို႔ေတာ့ လံုးဝမျဖစ္ၾကပါဘူး။

对 方 敬 酒 ,说 “ 干 杯 ”,如 果 你 不 喝 ,或 者 不 把 酒 杯 里 的 酒 一 口 气 喝 完 ,就 是 不 给 对 方 面 子 。
တဖက္သားက အရက္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳၿပီး "Cheers!" လို႔ ေျပာမယ္၊ တကယ္လို႔ သင္က မေသာက္ဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ အရက္ခြက္ထဲက အရက္ကို တက်ိဳက္တည္းကုန္ေအာင္ မေသာက္ဘူးဆိုရင္၊ တဖက္သားကို မေလးစားရာ ေရာက္တာေပါ့။

喝 得 越 多 ,就 是 越 给 对 方 面 子 ,对 方 就 要 会 高 兴 ,有 很 多 洽 谈 都 是 在 这 样 的 气 氛 下 谈 成 的 。
ေသာက္တာ မ်ားေလ၊ တဖက္သားကို ေလးစားရာေရာက္ေလ၊ တဖက္သားက ၾကည္ႏူးဝမ္းေျမာက္ေလေပါ့၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ အမ်ားႀကီးက ဒီလိုအေျခအေနေတြေအာက္မွာ ေျပာဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတာပါ။

所 以 ,中 国 有 些 公 司 在 招 聘 面 试 时 ,会 问 你 能 不 能 喝 酒 ,能 喝 酒 ,才 能 进 公 司 工 作 。
ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက အလုပ္ေခၚ အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခါ၊ အရက္ ေသာက္ႏိုင္ရဲ႕လားလို႔ သင့္ကို ေမးလိမ့္မယ္၊ အရက္ေသာက္ႏိုင္မွသာ ကုမၸဏီမွာဝင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာပါ။

中 国 人 认 为 喝 酒 不 能 喝 得 太 杂 ,这 样 容 易 醉 。
အရက္ေသာက္တာဟာ သိပ္အမ်ားႀကီး ေရာစပ္ေသာက္လို႔ မရဘူး၊ အဲဒီလိုမ်ိဳးက မူးလြယ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြက ယူဆထားပါတယ္။

所 以 在 中 国 一 顿 饭 下 来 ,基 本 上 只 会 喝 一 种 酒 ,不 会 一 会 儿 喝 白 酒 ,一 会 儿 喝 啤 酒 ,一 会 儿 喝 红 酒 。
ဒါေၾကာင့္မို႔ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ထမင္းတစ္နပ္စားရင္၊ အဓိကအားျဖင့္ အရက္တစ္မ်ိဳးပဲ ေသာက္ၾကပါတယ္၊ ေတာ္ၾကာေန Baijiu ေသာက္လိုက္၊ ခဏေန ဘီယာေသာက္လိုက္၊ ခဏၾကာ ဝိုင္ေသာက္လိုက္ စသည္ျဖင့္ မလုပ္ၾကပါဘူး။

现 在 也 有 很 多 中 国 人 觉 得 喝 酒 伤 身 体 ,所 以 当 别 人 敬 酒 时 ,他 们 会 说 “ 对 不 起 ,妻 管 严 ,不 能 喝 酒 ”。
ဒီေန႔ေခတ္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုက အရက္ေသာက္တာဟာ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ခံစားလာၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ တျခားသူက အရက္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အခါ၊ " ေဆာရီးေနာ္၊ မိန္းမက အရမ္းက်ပ္လို႔ အရက္ေသာက္လို႔ မရဘူး " လို႔ သူတို႔က ေျပာပါလိမ့္မယ္။

“ 妻 管 严 ” 的 意 思 是 “ 妻 子 管 得 很 严 ” ,是 从 气 管 炎 这 个 词 来 的,因 为 读 音 相 似 ,所 以 大 家 都 喜 欢 用 。
"妻管严" ဆိုတာ " မိန္းမက စည္းကမ္း အရမ္း တင္းက်ပ္တယ္ " လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္၊ "气管炎 ေလႁပြန္ေရာင္ေနတယ္ " ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ဆင္းသက္လာတာပါ၊ ဖတ္တဲ့ အသံထြက္တူေနေတာ့ အားလံုးက သံုးရတာ သေဘာက်ၾကပါတယ္။

★ အသံုးအႏႈန္း သတိျပဳ - 妻管严 qīguǎnyán နဲ႔ 气管炎 qìguǎnyán

当 你 说 “ 对 不 起 ,妻 管 严 ” 时 ,很 多 时 候 大 家 就 心 照 不 宣 ,不 会 给 你 敬 酒 了 。
" ေဆာရီးပါ၊ မိန္းမက အရမ္းက်ပ္တယ္ " လို႔ သင္ေျပာလိုက္တိုင္းမွာ၊ အားလံုးက သင့္ရဲ႕သေဘာကို နားလည္သြားၿပီး၊ သင့္ကို အရက္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

★ ေဝါဟာရမ်ား

1. 酒〔jiǔ〕အရက္

2. 文化〔wénhuà〕ယဥ္ေက်းမႈ

3. 是〔shì〕ဟုတ္သည္။ ျဖစ္သည္

4. 中国〔Zhōngguó〕တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

5. 中〔zhōng〕အထဲ။ အတြင္း

6. 的〔de〕ရဲ႕။ ၏။ ေသာ

7. 一个〔yíge〕တစ္ေယာက္။ တစ္ခု

8. 重要〔zhòngyào〕အေရးႀကီးသည္

9. 组成〔zǔchéng〕ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္

10. 部分〔bùfēn〕အစိတ္အပိုင္း။ တခ်ိဳ႕တေလ

11. 在〔zài〕... မွာ။ မွာရွိသည္

12. 最〔zuì〕အ ... ဆံုး

13. 具有〔jùyǒu〕... ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ရွိသည္

14. 代表〔dàibiǎo〕ကိုယ္စားျပဳသည္

15. 性〔xìng〕သေဘာ။ သတၱိ

16. 莫过于〔mòguòyú〕သည္က ... ပင္ျဖစ္၏

17. 白酒〔bǎijiǔ〕အရက္ျဖဴ

18. 了〔le〕... ၿပီးၿပီ။ ခဲ့တယ္

19. 当然〔dāngrán〕... တာေပါ့။ မွာေပါ့

20. 现在〔xiànzài〕အခု

21. 大家〔dàjiā〕အားလံုး

22. 为了〔wèile〕... အတြက္

23. 赶时髦〔gǎnshímáo〕 ေခတ္မီသည္

24. 也〔yě〕... လည္း။ လည္းပဲ

25. 会〔huì〕... လိမ့္မယ္။ တတ္သည္

26. 学〔xué〕 ေလ့လာသင္ယူသည္

27. 西方〔xīfāng〕အေနာက္တိုင္း

28. 国家〔guójiā〕 ႏိုင္ငံ။ တိုင္းျပည္

29. 葡萄酒〔pútaojiǔ〕စပ်စ္ဝိုင္

30. 但是〔dànshì〕ဒါေပမယ့္

31. 更〔gèng〕ပိုမို၍

32. 多〔duō〕မ်ားေသာ

33. 还是〔háishì〕... ေသးသည္။ သို႔မဟုတ္

34. 中国人〔Zhōngguórén〕တ႐ုတ္လူမ်ိဳး

35. 常常〔chángchang〕အၿမဲတမ္း

36. 把〔bǎ〕... ကို။ အား

37. 当作〔dāngzuò〕... အျဖစ္ ထင္မွတ္သည္

38. 一种〔yìzhǒng〕တစ္မ်ိဳး

39. 交际〔jiāojù〕 ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း

40. 工具〔gōngjù〕ကိရိယာ။ တန္ဆာပလာ

41. 商务〔shāngwù〕ကုန္သြယ္မႈ အေရးကိစၥ

42. 洽谈〔qiàtán〕 ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသည္

43. 请客〔qǐngkè〕တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္း

44. 吃〔chī〕စားသည္

45. 饭〔fàn〕ထမင္း

46. 总〔zǒng〕... ေလ့ရွိသည္

47. 少不了〔shǎobùliǎo〕မရွိလ်ွင္မျဖစ္။ ... မွျဖစ္မည္

48. 对方〔duìfāng〕တဖက္သား

49. 敬酒〔jìngjiǔ〕႐ိုေသစြာျဖင့္ အရက္တိုက္သည္

50. 说〔shuō〕 ေျပာသည္

51. 干杯〔gānbēi〕Cheers! ကန္းေပး

52. 如果〔rúguǒ〕တကယ္လို႔

53. 你〔nǐ〕မင္း။ ခင္ဗ်ား။ နင္

54. 不〔bù〕မ ( အျငင္း )

55. 喝〔hē〕 ေသာက္သည္

56. 或者〔huòzhe〕ဒါမွမဟုတ္။ သို႔မဟုတ္

57. 酒杯〔jiǔbēi〕အရက္ခြက္

58. 里〔lǐ〕အထဲ

59. 一口气〔yìkǒuqì〕တခါတည္း။ တဆက္တည္း

60. 完〔wán〕 ၿပီးဆံုးသည္

61. 就〔jiù〕စကားဆက္

62. 给〔gěi〕 ေပးသည္

63. 面子〔miànzi〕မ်က္ႏွာေထာက္ထားမႈ

64. 越...越〔yuè...yuè〕... ေလ ... ေလ

65. 就要〔jiùyào〕... ေတာ့မယ္

66. 高兴〔gāoxìng〕ဝမ္းသာေသာ

67. 有〔yǒu〕မွာရွိသည္

68. 很多〔hěnduō〕အမ်ားႀကီး

69. 都〔dōu〕အားလံုး

70. 这样〔zhèyàng〕ဒီလိုမ်ိဳး

71. 气氛〔qìfēn〕အေျခအေန။ အရိပ္အေယာင္

72. 在...下〔zài...xià〕... ေအာက္မွာ

73. 谈成〔tánchéng〕 ေျပာဆိုေအာင္ျမင္သည္

74. 所以〔suǒyǐ〕ဒါေၾကာင့္မို႔

75. 有些〔yǒuxiē〕တခ်ိဳ႕ေသာ

76. 公司〔gōngsī〕ကုမၸဏီ

77. 招聘〔zhāopìn〕အလုပ္ေခၚသည္

78. 面试〔miànshì〕အင္တာဗ်ဴး

79. 时〔shí〕... တဲ့အခါ

80. 问〔wèn〕 ေမးျမန္းသည္

81. 能〔néng〕... ႏိုင္သည္

82. 才〔cái〕... သာ။ ... မွ... ႏိုင္မည္

83. 进〔jìn〕ဝင္သည္

84. 工作〔gōngzuò〕အလုပ္

85. 认为〔rènwéi〕ထင္မွတ္သည္

86. 得〔de〕... တာ

87. 太〔tài〕သိပ္

88. 杂〔zá〕႐ွဳပ္ေထြးသည္

89. 容易〔róngyì〕လြယ္ကူေသာ

90. 醉〔zuì〕မူးသည္

91. 一顿〔yídùn〕တစ္နပ္

92. 下来〔xiàlái〕... လာသည္။ ဆင္းလာသည္

93. 基本上〔jīběnshàng〕အေျခခံအားျဖင့္။ အဓိကအားျဖင့္

94. 只〔zhǐ〕... ပဲ။ သာလၽွင္

95. 一种〔yìzhǒng〕တစ္မ်ိဳး

96. 一会儿〔yíhuìr〕ခဏၾကာ။ ေတာ္ၾကာေန

97. 啤酒〔píjiǔ〕ဘီယာ

98. 红酒〔hóngjiǔ〕ဝိုင္နီ

99. 觉得〔juéde〕ခံစားရသည္

100. 伤身体〔shāngshēntǐ〕က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစသည္

101. 当〔dāng〕 ျပဳလုပ္သည္

102. 别人〔biérén〕တျခားသူ

103. 他们〔tāmen〕သူတို႔

104. 对不起〔duìbùqǐ〕 ေဆာရီးပါ

105. 妻管严〔qīguǎnyán〕ဇနီးက စည္းကမ္းအရမ္း က်ပ္တယ္။ မိန္းမကို ေၾကာက္ရတယ္

106. 意思〔yìsī〕သေဘာ။ အဓိပၸာယ္

107. 妻子〔qīzi〕ဇနီး

108. 很〔hěn〕အရမ္း

109. 严〔yán〕တင္းက်ပ္သည္

110. 从〔cóng〕... မွ။ က

111. 气管炎〔qìguǎnyán〕 ေလႁပြန္ေရာင္ျခင္း

112. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ

113. 词〔cí〕စကားလံုး။ ေဝါဟာရ

114. 来〔lái〕လာသည္

115. 因为〔yīnwèi〕အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

116. 读音〔dúyīn〕ဖတ္သံ

117. 相似〔xiāngsì〕ဆင္တူသည္။ အသြင္တူသည္

118. 喜欢〔xǐhuān〕ႀကိဳက္သည္။ သေဘာက်သည္

119. 当〔dāng〕... တဲ့အခါ။ အေတာအတြင္း

120. 时候〔shíhòu〕... တဲ့အခါ

121. 心照不宣〔xīn zhào bù xuān〕ဖြင့္မေျပာဘဲ ရိပ္စားမိသည္

Unicode Version

တရုတ်စတိုင် အရက်သောက်ခြင်း။


တရုတ်လူမျိုးတွေ ဖိတ်ကြားတဲ့ ဧည့်ခံပွဲတွေကို သင် တက်ရောက်ဖူးပါသလား။ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့အတူ သင် အရက်သောက်ဖူးပါသလား။

中国式喝酒

酒 文 化 是 中 国 文 化 中 的 一 个 重 要 组 成 部 分 。
အရက်ယဉ်ကျေးမှုဟာ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

在 中 国 最 具 有 代 表 性 的 酒 莫 过 于 白 酒 了 ,当 然 现 在 大 家 为 了 赶 时 髦 ,也 会 学 学 西 方 国 家 喝 葡 萄 酒 ,但 是 更 多 的 还 是 喝 白 酒 。
တရုတ်ပြည်မှာ Baijiu ဟာ ကိုယ်စားပြုမှုသဘောနဲ့ အပြည့်စုံဆုံးအရက် ဖြစ်ပါတယ်၊ မျက်မှောက်ခေတ် လူတွေဟာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲ စီးမျောလာကြပြီး၊ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေကို အတုယူကာ စပျစ်ဝိုင်ကို သောက်ကြပေမယ့်လည်း၊ အများစုက Baijiu ကို သောက်နေကြတုန်းပါပဲ။

中 国 人 常 常 把 酒 当 作 一 种 交 际 工 具 。
တရုတ်လူမျိုးတွေဟာ အရက်ကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကိရိယာ တစ်ခုအဖြစ် အမြဲသုံးလေ့ရှိပါတယ်။

商 务 洽 谈 ,请 客 吃 饭 总 少 不 了 喝 酒 。
ကုန်သွယ်မှုကိစ္စ စေ့စပ်ဆွေးနွေးတာတွေ၊ ထမင်း ဖိတ်ကျွေးတာတွေမှာ အရက်မသောက်လို့တော့ လုံးဝမဖြစ်ကြပါဘူး။

对 方 敬 酒 ,说 “ 干 杯 ”,如 果 你 不 喝 ,或 者 不 把 酒 杯 里 的 酒 一 口 气 喝 完 ,就 是 不 给 对 方 面 子 。
တဖက်သားက အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပြီး "Cheers!" လို့ ပြောမယ်၊ တကယ်လို့ သင်က မသောက်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အရက်ခွက်ထဲက အရက်ကို တကျိုက်တည်းကုန်အောင် မသောက်ဘူးဆိုရင်၊ တဖက်သားကို မလေးစားရာ ရောက်တာပေါ့။

喝 得 越 多 ,就 是 越 给 对 方 面 子 ,对 方 就 要 会 高 兴 ,有 很 多 洽 谈 都 是 在 这 样 的 气 氛 下 谈 成 的 。
သောက်တာ များလေ၊ တဖက်သားကို လေးစားရာရောက်လေ၊ တဖက်သားက ကြည်နူးဝမ်းမြောက်လေပေါ့၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးမှု အများကြီးက ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာ ပြောဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြတာပါ။

所 以 ,中 国 有 些 公 司 在 招 聘 面 试 时 ,会 问 你 能 不 能 喝 酒 ,能 喝 酒 ,才 能 进 公 司 工 作 。
ဒါကြောင့် တရုတ်ပြည်မှာ တချို့ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်ခေါ် အင်တာဗျူးတဲ့အခါ၊ အရက် သောက်နိုင်ရဲ့လားလို့ သင့်ကို မေးလိမ့်မယ်၊ အရက်သောက်နိုင်မှသာ ကုမ္ပဏီမှာဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မှာပါ။

中 国 人 认 为 喝 酒 不 能 喝 得 太 杂 ,这 样 容 易 醉 。
အရက်သောက်တာဟာ သိပ်အများကြီး ရောစပ်သောက်လို့ မရဘူး၊ အဲဒီလိုမျိုးက မူးလွယ်တယ်လို့ တရုတ်လူမျိုးတွေက ယူဆထားပါတယ်။

所 以 在 中 国 一 顿 饭 下 来 ,基 本 上 只 会 喝 一 种 酒 ,不 会 一 会 儿 喝 白 酒 ,一 会 儿 喝 啤 酒 ,一 会 儿 喝 红 酒 。
ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်ပြည်မှာ ထမင်းတစ်နပ်စားရင်၊ အဓိကအားဖြင့် အရက်တစ်မျိုးပဲ သောက်ကြပါတယ်၊ တော်ကြာနေ Baijiu သောက်လိုက်၊ ခဏနေ ဘီယာသောက်လိုက်၊ ခဏကြာ ဝိုင်သောက်လိုက် စသည်ဖြင့် မလုပ်ကြပါဘူး။

现 在 也 有 很 多 中 国 人 觉 得 喝 酒 伤 身 体 ,所 以 当 别 人 敬 酒 时 ,他 们 会 说 “ 对 不 起 ,妻 管 严 ,不 能 喝 酒 ”。
ဒီနေ့ခေတ်မှာ တရုတ်လူမျိုးအများစုက အရက်သောက်တာဟာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ခံစားလာကြတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ တခြားသူက အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အခါ၊ " ဆောရီးနော်၊ မိန်းမက အရမ်းကျပ်လို့ အရက်သောက်လို့ မရဘူး " လို့ သူတို့က ပြောပါလိမ့်မယ်။

“ 妻 管 严 ” 的 意 思 是 “ 妻 子 管 得 很 严 ” ,是 从 气 管 炎 这 个 词 来 的,因 为 读 音 相 似 ,所 以 大 家 都 喜 欢 用 。
"妻管严" ဆိုတာ " မိန်းမက စည်းကမ်း အရမ်း တင်းကျပ်တယ် " လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်၊ "气管炎 လေပြွန်ရောင်နေတယ် " ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဆင်းသက်လာတာပါ၊ ဖတ်တဲ့ အသံထွက်တူနေတော့ အားလုံးက သုံးရတာ သဘောကျကြပါတယ်။

★ အသုံးအနှုန်း သတိပြု - 妻管严 qīguǎnyán နဲ့ 气管炎 qìguǎnyán

当 你 说 “ 对 不 起 ,妻 管 严 ” 时 ,很 多 时 候 大 家 就 心 照 不 宣 ,不 会 给 你 敬 酒 了 。
" ဆောရီးပါ၊ မိန်းမက အရမ်းကျပ်တယ် " လို့ သင်ပြောလိုက်တိုင်းမှာ၊ အားလုံးက သင့်ရဲ့သဘောကို နားလည်သွားပြီး၊ သင့်ကို အရက်နဲ့ ဂုဏ်ပြုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။

★ ဝေါဟာရများ

1. 酒〔jiǔ〕အရက်

2. 文化〔wénhuà〕ယဉ်ကျေးမှု

3. 是〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်

4. 中国〔Zhōngguó〕တရုတ်နိုင်ငံ

5. 中〔zhōng〕အထဲ။ အတွင်း

6. 的〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော

7. 一个〔yíge〕တစ်ယောက်။ တစ်ခု

8. 重要〔zhòngyào〕အရေးကြီးသည်

9. 组成〔zǔchéng〕ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်

10. 部分〔bùfēn〕အစိတ်အပိုင်း။ တချို့တလေ

11. 在〔zài〕... မှာ။ မှာရှိသည်

12. 最〔zuì〕အ ... ဆုံး

13. 具有〔jùyǒu〕... နှင့် ပြည့်စုံသည်။ ရှိသည်

14. 代表〔dàibiǎo〕ကိုယ်စားပြုသည်

15. 性〔xìng〕သဘော။ သတ္တိ

16. 莫过于〔mòguòyú〕သည်က ... ပင်ဖြစ်၏

17. 白酒〔bǎijiǔ〕အရက်ဖြူ

18. 了〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်

19. 当然〔dāngrán〕... တာပေါ့။ မှာပေါ့

20. 现在〔xiànzài〕အခု

21. 大家〔dàjiā〕အားလုံး

22. 为了〔wèile〕... အတွက်

23. 赶时髦〔gǎnshímáo〕 ခေတ်မီသည်

24. 也〔yě〕... လည်း။ လည်းပဲ

25. 会〔huì〕... လိမ့်မယ်။ တတ်သည်

26. 学〔xué〕 လေ့လာသင်ယူသည်

27. 西方〔xīfāng〕အနောက်တိုင်း

28. 国家〔guójiā〕 နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်

29. 葡萄酒〔pútaojiǔ〕စပျစ်ဝိုင်

30. 但是〔dànshì〕ဒါပေမယ့်

31. 更〔gèng〕ပိုမို၍

32. 多〔duō〕များသော

33. 还是〔háishì〕... သေးသည်။ သို့မဟုတ်

34. 中国人〔Zhōngguórén〕တရုတ်လူမျိုး

35. 常常〔chángchang〕အမြဲတမ်း

36. 把〔bǎ〕... ကို။ အား

37. 当作〔dāngzuò〕... အဖြစ် ထင်မှတ်သည်

38. 一种〔yìzhǒng〕တစ်မျိုး

39. 交际〔jiāojù〕 ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း

40. 工具〔gōngjù〕ကိရိယာ။ တန်ဆာပလာ

41. 商务〔shāngwù〕ကုန်သွယ်မှု အရေးကိစ္စ

42. 洽谈〔qiàtán〕 စေ့စပ်ဆွေးနွေးသည်

43. 请客〔qǐngkè〕တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း

44. 吃〔chī〕စားသည်

45. 饭〔fàn〕ထမင်း

46. 总〔zǒng〕... လေ့ရှိသည်

47. 少不了〔shǎobùliǎo〕မရှိလျှင်မဖြစ်။ ... မှဖြစ်မည်

48. 对方〔duìfāng〕တဖက်သား

49. 敬酒〔jìngjiǔ〕ရိုသေစွာဖြင့် အရက်တိုက်သည်

50. 说〔shuō〕 ပြောသည်

51. 干杯〔gānbēi〕Cheers! ကန်းပေး

52. 如果〔rúguǒ〕တကယ်လို့

53. 你〔nǐ〕မင်း။ ခင်ဗျား။ နင်

54. 不〔bù〕မ ( အငြင်း )

55. 喝〔hē〕 သောက်သည်

56. 或者〔huòzhe〕ဒါမှမဟုတ်။ သို့မဟုတ်

57. 酒杯〔jiǔbēi〕အရက်ခွက်

58. 里〔lǐ〕အထဲ

59. 一口气〔yìkǒuqì〕တခါတည်း။ တဆက်တည်း

60. 完〔wán〕 ပြီးဆုံးသည်

61. 就〔jiù〕စကားဆက်

62. 给〔gěi〕 ပေးသည်

63. 面子〔miànzi〕မျက်နှာထောက်ထားမှု

64. 越...越〔yuè...yuè〕... လေ ... လေ

65. 就要〔jiùyào〕... တော့မယ်

66. 高兴〔gāoxìng〕ဝမ်းသာသော

67. 有〔yǒu〕မှာရှိသည်

68. 很多〔hěnduō〕အများကြီး

69. 都〔dōu〕အားလုံး

70. 这样〔zhèyàng〕ဒီလိုမျိုး

71. 气氛〔qìfēn〕အခြေအနေ။ အရိပ်အယောင်

72. 在...下〔zài...xià〕... အောက်မှာ

73. 谈成〔tánchéng〕 ပြောဆိုအောင်မြင်သည်

74. 所以〔suǒyǐ〕ဒါကြောင့်မို့

75. 有些〔yǒuxiē〕တချို့သော

76. 公司〔gōngsī〕ကုမ္ပဏီ

77. 招聘〔zhāopìn〕အလုပ်ခေါ်သည်

78. 面试〔miànshì〕အင်တာဗျူး

79. 时〔shí〕... တဲ့အခါ

80. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်

81. 能〔néng〕... နိုင်သည်

82. 才〔cái〕... သာ။ ... မှ... နိုင်မည်

83. 进〔jìn〕ဝင်သည်

84. 工作〔gōngzuò〕အလုပ်

85. 认为〔rènwéi〕ထင်မှတ်သည်

86. 得〔de〕... တာ

87. 太〔tài〕သိပ်

88. 杂〔zá〕ရှုပ်ထွေးသည်

89. 容易〔róngyì〕လွယ်ကူသော

90. 醉〔zuì〕မူးသည်

91. 一顿〔yídùn〕တစ်နပ်

92. 下来〔xiàlái〕... လာသည်။ ဆင်းလာသည်

93. 基本上〔jīběnshàng〕အခြေခံအားဖြင့်။ အဓိကအားဖြင့်

94. 只〔zhǐ〕... ပဲ။ သာလျှင်

95. 一种〔yìzhǒng〕တစ်မျိုး

96. 一会儿〔yíhuìr〕ခဏကြာ။ တော်ကြာနေ

97. 啤酒〔píjiǔ〕ဘီယာ

98. 红酒〔hóngjiǔ〕ဝိုင်နီ

99. 觉得〔juéde〕ခံစားရသည်

100. 伤身体〔shāngshēntǐ〕ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေသည်

101. 当〔dāng〕 ပြုလုပ်သည်

102. 别人〔biérén〕တခြားသူ

103. 他们〔tāmen〕သူတို့

104. 对不起〔duìbùqǐ〕 ဆောရီးပါ

105. 妻管严〔qīguǎnyán〕ဇနီးက စည်းကမ်းအရမ်း ကျပ်တယ်။ မိန်းမကို ကြောက်ရတယ်

106. 意思〔yìsī〕သဘော။ အဓိပ္ပာယ်

107. 妻子〔qīzi〕ဇနီး

108. 很〔hěn〕အရမ်း

109. 严〔yán〕တင်းကျပ်သည်

110. 从〔cóng〕... မှ။ က

111. 气管炎〔qìguǎnyán〕 လေပြွန်ရောင်ခြင်း

112. 这个〔zhège〕ဒါ။ ဒီဟာ

113. 词〔cí〕စကားလုံး။ ဝေါဟာရ

114. 来〔lái〕လာသည်

115. 因为〔yīnwèi〕အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်

116. 读音〔dúyīn〕ဖတ်သံ

117. 相似〔xiāngsì〕ဆင်တူသည်။ အသွင်တူသည်

118. 喜欢〔xǐhuān〕ကြိုက်သည်။ သဘောကျသည်

119. 当〔dāng〕... တဲ့အခါ။ အတောအတွင်း

120. 时候〔shíhòu〕... တဲ့အခါ

121. 心照不宣〔xīn zhào bù xuān〕ဖွင့်မပြောဘဲ ရိပ်စားမိသည်

Source: Du Chinese
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century