ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(97) 百“တစ္ရာ” ကို တ႐ုတ္လို လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒီတ႐ုတ္စာလံုးရဲ႕ စုတ္ခ်က္ဆြဲနည္း အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ဆက္စပ္ေ၀ါဟာရမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါစို႔။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(96) 人“လူ” ကို တ႐ုတ္လို လို႔ ေခၚပါတယ္။ တ႐ုတ္ဘာသာမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ေ၀ါဟာရတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ေရးသားရလည္း အလြန္ လြယ္ကူပါတယ္။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(95) 个ဆိုတာက ျမန္မာလို “တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္” လို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး မ်ိဳးျပစကားလံုးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ခံစားနားဆင္ အဂၤလိပ္သံစဥ္(4)။
ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း ျမန္မာသံစဥ္တူ ရွိပါတယ္။ ၾကာခဲ့ေပမယ့္ အရမ္း နားေထာင္လို႔ေကာင္းတဲ့ နာမည္ႀကီး ေတးသီခ်င္းေတြပါ။ 

သီခ်င္းအမည္ - Tie a yellow ribbon  round the ole oak tree

ျမန္မာသံစဥ္ - ယုဇနပင္နဲ႔ ဖဲႀကိဳး၀ါ (ေဇာ္၀င္းထြဋ္)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ အဂၤလိပ္သံစဥ္(3)။ဒီေန႔အတြက္ ခံစားနားဆင္ႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာသံစဥ္တူ အဂၤလိပ္သီခ်င္း အလန္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ အားလံုးလည္း ႀကိဳက္ၾကမွာပါ။

သီခ်င္းအမည္ - Take me To Your Heart

ျမန္မာသံစဥ္ - ႀကိဳးမဲ့စြန္ (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ အဂၤလိပ္သံစဥ္(2)။


အဂၤလိပ္ သီခ်င္းေကာင္းေကာင္းေလးမ်ား ႀကိဳက္သူေတြအတြက္ပါ။ ျမန္မာသံစဥ္တူ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - Blue Night

ျမန္မာသံစဥ္ - အျပာေရာင္ အခ်စ္ည (မ်ိဳးႀကီး)

YouTube - Link

给力 - ျမန္မာလို ဘာအဓိပၸာယ္လဲ။" ေကာင္းတယ္ " ဆိုတာကို 好 hǎo အစား 给力 gěilì ကို အစားထိုးၿပီး ေျပာလို႔ရပါတယ္။ သင္ေရာ 给力 gěilì ကို သံုးတတ္ပါသလား။

给力

“ 这 个 办 法 太 好 了 ” 、“ 你 真 厉 害 ”……
" ဒီနည္းလမ္းက အရမ္း ေကာင္းတယ္ " ၊ " မင္း တကယ္ေတာ္တယ္ " ......

除 了 用 “ 好 ”、“ 厉 害 ”,我 们 还 可 以 用 “ 给 力 ” 来 表 达 一 样 的 意 思 ,所 以 你 可 以 说 “ 这 个 办 法 太 给 力 了 ” 、“ 你 真 给 力 ”……
hao, lihai ေတြကို သံုးတာအျပင္၊ အဲဒီလို အဓိပၸာယ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က geili ကို သံုးႏိုင္ပါေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ " ဒီနည္းလမ္းက အရမ္း ေကာင္းတယ္ " ၊ " မင္း တကယ္ေတာ္တယ္ " ...... လို႔ သင္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။

“ 给 力 ” 是 有 帮 助 、给 面 子 、好 的 意 思 。
geili က ကူညီမႈ၊ မ်က္ႏွာရမႈ၊ ေကာင္းမြန္မႈ စတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

那 没 有 帮 助 、不 好 就 是 “ 不 给 力 啦 ”。
ဒါဆိုရင္ မကူညီတာတို႔၊ မေကာင္းတာတို႔ကေတာ့ bu geili ပဲေပါ့။

“ 给 力 ” 原 来 是 北 方 一 些 地 方 的 方 言 ,后 来 在 网 络 上 流 行 起 来 ,现 在 还 出 现 在 了 词 典 里 。
geili ဆိုတာ အစပိုင္းက ေျမာက္ပိုင္းေဒသတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေဒသႏၲရစကားပါ၊ ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္တာနက္ေပၚမွာ ေရပန္းစားလာတာကေန အခုေတာ့ အဘိဓာန္ထဲမွာေတာင္ ေဖာ္ျပပါရွိေနၿပီေလ။

“ 给 力 ” 可 以 用 在 很 多 地 方 。
geili ကို နယ္ပယ္က႑ေပါင္းစံုမွာ သံုးႏိုင္ပါေသးတယ္။

工 作 上 ,你 可 以 说 “ 我 们 老 板 真 给 力 ,每 个 月 都 给 我 们 发 奖 金 ” ;
အလုပ္မွာဆိုရင္ " ငါတို႔သူေဌး အရမ္း ေကာင္းတယ္၊ လတိုင္း ငါတို႔ကို ေဘာနပ္စ္ေပးတယ္ " လို႔ သင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

生 活 中 ,你 可 以 说 “ 这 个 网 速 太 不 给 力 了,看 电 视 剧 老 卡 ” ;
ေန႔စဥ္လူေနမႈထဲမွာေတာ့ " ဒီအင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္းက သိပ္မေကာင္းဘူး၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တာ အဝိုင္းေလးပဲ လည္ေနတယ္ " လို႔ သင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

看 球 赛 时 ,大 家 用 得 最 多 的 也 是 “ 给 力 ”,比 如 “ 德 国 太 给 力 了 ” 、“ 这 场 球 不 给 力 啊 ” 等 等 。
ေဘာလံုးပြဲ ၾကည့္ခ်ိန္မွာ၊ အားလံုးက အမ်ားဆံုး သံုးၾကတာကလည္း geili ပါပဲ၊ ဥပမာ " ဂ်ာမဏီက ေကာင္းလိုက္တာကြာ " ၊ " ဒီေဘာပြဲက မေကာင္းပါဘူးကြာ " စသည္ျဖင့္ေပါ့။

你 也 试 着 用 用 “ 给 力 ” 吧 ,别 人 会 觉 得 你 的 中 文 很 给 力 哦 。
သင္လည္း geili ကို စမ္းသံုးၾကည့္ေပါ့၊ သင့္ရဲ႕ တ႐ုတ္စာ အရမ္း ေကာင္းတာပဲလို႔ တျခားလူေတြက ထင္သြားလိမ့္မယ္ေနာ္။

★ ေဝါဟာရမ်ား

1. 这个 〔zhè ge〕ဒါ။ ဒီဟာ

2. 办法〔bànfǎ〕နည္းလမ္း

3. 太...了 〔tài...le〕... လြန္းတယ္။ အရမ္း

4. 好 〔hǎo〕 ေကာင္းေသာ

5. 你 〔nǐ〕မင္း။ နင္။ ခင္ဗ်ား။ သင္

6. 真〔zhēn〕တကယ္

7. 厉害 〔lìhài〕 ေတာ္ေသာ

8. 除了 〔chúle〕... မွလြဲ၍

9. 用 〔yòng〕အသံုးျပဳသည္

10. 我们 〔wǒmen〕ငါတို႔။ ကြၽန္ေတာ္တို႔

11. 还 〔hái〕... ေသးသည္

12. 可以 〔kěyǐ〕... လို႔ရသည္။ ႏိုင္သည္

13. 给力 〔gěilì〕အလြန္ေကာင္းေသာ

14. 来 〔lái〕လာသည္။ ... မယ္

15. 表达 〔biǎodá〕 ေဖာ္ျပသည္

16. 一样 〔yíyàng〕တူညီေသာ

17. 的 〔de〕ရဲ႕။ ၏။ ေသာ

18. 意思 〔yìsī〕အဓိပၸာယ္

19. 所以 〔suǒyǐ〕ဒါေၾကာင့္မို႔

20. 说 〔shuō〕 ေျပာသည္

21. 是 〔shì〕ဟုတ္သည္။ ျဖစ္သည္

22. 有 〔yǒu〕မွာရွိသည္

23. 帮助 〔bāngzhù〕ကူညီသည္

24. 给面子 〔gěi miànzi〕မ်က္ႏွာရသည္

25. 那 〔nà〕ဒါဆိုရင္

26. 没有 〔méiyǒu〕မရွိပါ

27. 不 〔bù〕မ ( အျငင္း )

28. 就 〔jiù〕စကားဆက္

29. 啦 〔la〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

30. 原来 〔yuánlái〕မူလျဖစ္ေသာ

31. 北方 〔běifāng〕 ေျမာက္ပိုင္း

32. 一些 〔yìxiē〕တခ်ိဳ႕ေသာ

33. 地方 〔dìfāng〕 ေနရာ။ ေဒသ

34. 方言 〔fāngyán〕 ေဒသႏၲရစကား

35. 后来 〔hòulái〕 ေနာက္ေတာ့

36. 在 〔zài〕မွာ။ မွာရွိသည္

37. 网络 〔wǎngluò〕အင္တာနက္

38. 上 〔shàng〕အေပၚ

39. 流行 〔liúxíng〕 ေရပန္းစားသည္

40. 起来 〔qǐlái〕( ျဖစ္ ) လာသည္

41. 现在 〔xiànzài〕အခု

42. 出现 〔chūxiàn〕 ေပၚထြက္လာသည္

43. 了 〔le〕... ၿပီးၿပီ။ ခဲ့တယ္

44. 词典 〔cídiǎn〕အဘိဓာန္

45. 里 〔lǐ〕အထဲ။ အတြင္း

46. 很多 〔hěnduō〕အမ်ားႀကီး

47. 工作 〔gōngzuò〕အလုပ္

48. 老板 〔lǎobǎn〕သူေဌး

49. 每个月 〔měige yuè〕လတိုင္း

50. 都 〔dōu〕အားလံုး

51. 给 〔gěi〕 ေပးသည္

52. 发奖金 〔fā jiǎngjīn〕 ေဘာနပ္စ္ေပးသည္

53. 生活 〔shēnghuó〕လူေနမႈဘဝ

54. 中 〔zhōng〕အလယ္။ အထဲ

55. 网速 〔wǎngsù〕အင္တာနက္ ျမန္ႏႈန္း

56. 太 〔tài〕အရမ္း။ သိပ္

57. 看 〔kàn〕ၾကည့္သည္

58. 电视剧 〔diànshìjù〕႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြဲ

59. 老 〔lǎo〕... ခ်ည္းပဲ

60. 卡 〔kǎ〕ရပ္တန္႔သည္။ ေႏွးေကြးေသာ

61. 球赛 〔qiúsài〕 ေဘာ္လံုးပြဲ

62. 时 〔shí〕... တဲ့အခါ

63. 大家 〔dàjiā〕အားလံုး

64. 得 〔de〕... တာ

65. 最多 〔zuìduō〕အမ်ားဆံုး

66. 也 〔yě〕လည္း။ လည္းပဲ

67. 比如 〔bǐrú〕ဥပမာ

68. 德国 〔Déguó〕ဂ်ာမဏီ

69. 这场 〔zhè chǎng〕ဒီတစ္ပြဲ

70. 球 〔qiú〕 ေဘာ္လံုး

71. 啊 〔a〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

72. 等等 〔děng deng〕စသည္ျဖင့္

73. 试 〔shì〕စမ္းသပ္သည္

74. 吧 〔ba〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

75. 别人 〔biérén〕တျခားသူ

76. 会 〔huì〕တတ္သည္။ လိမ့္မယ္

77. 觉得 〔juéde〕ခံစားရသည္

78. 中文 〔Zhōngwén〕တ႐ုတ္ဘာသာ

79. 很 〔hěn〕အရမ္း

80. 哦 〔o〕ဝါက်ေနာက္ဆက္ပုဒ္

Unicode Version

给力 - မြန်မာလို ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။


" ကောင်းတယ် " ဆိုတာကို 好 hǎo အစား 给力 gěilì ကို အစားထိုးပြီး ပြောလို့ရပါတယ်။ သင်ရော 给力 gěilì ကို သုံးတတ်ပါသလား။

给力

“ 这 个 办 法 太 好 了 ” 、“ 你 真 厉 害 ”……
" ဒီနည်းလမ်းက အရမ်း ကောင်းတယ် " ၊ " မင်း တကယ်တော်တယ် " ......

除 了 用 “ 好 ”、“ 厉 害 ”,我 们 还 可 以 用 “ 给 力 ” 来 表 达 一 样 的 意 思 ,所 以 你 可 以 说 “ 这 个 办 法 太 给 力 了 ” 、“ 你 真 给 力 ”……
hao, lihai တွေကို သုံးတာအပြင်၊ အဲဒီလို အဓိပ္ပာယ်မျိုးကို ဖော်ပြဖို့ ကျွန်တော်တို့က geili ကို သုံးနိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ " ဒီနည်းလမ်းက အရမ်း ကောင်းတယ် " ၊ " မင်း တကယ်တော်တယ် " ...... လို့ သင် ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။

“ 给 力 ” 是 有 帮 助 、给 面 子 、好 的 意 思 。
geili က ကူညီမှု၊ မျက်နှာရမှု၊ ကောင်းမွန်မှု စတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ်။

那 没 有 帮 助 、不 好 就 是 “ 不 给 力 啦 ”。
ဒါဆိုရင် မကူညီတာတို့၊ မကောင်းတာတို့ကတော့ bu geili ပဲပေါ့။

“ 给 力 ” 原 来 是 北 方 一 些 地 方 的 方 言 ,后 来 在 网 络 上 流 行 起 来 ,现 在 还 出 现 在 了 词 典 里 。
geili ဆိုတာ အစပိုင်းက မြောက်ပိုင်းဒေသတချို့ရဲ့ ဒေသန္တရစကားပါ၊ နောက်ပိုင်းမှာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားလာတာကနေ အခုတော့ အဘိဓာန်ထဲမှာတောင် ဖော်ပြပါရှိနေပြီလေ။

“ 给 力 ” 可 以 用 在 很 多 地 方 。
geili ကို နယ်ပယ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။

工 作 上 ,你 可 以 说 “ 我 们 老 板 真 给 力 ,每 个 月 都 给 我 们 发 奖 金 ” ;
အလုပ်မှာဆိုရင် " ငါတို့သူဌေး အရမ်း ကောင်းတယ်၊ လတိုင်း ငါတို့ကို ဘောနပ်စ်ပေးတယ် " လို့ သင် ပြောနိုင်ပါတယ်။

生 活 中 ,你 可 以 说 “ 这 个 网 速 太 不 给 力 了,看 电 视 剧 老 卡 ” ;
နေ့စဉ်လူနေမှုထဲမှာတော့ " ဒီအင်တာနက် မြန်နှုန်းက သိပ်မကောင်းဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ အဝိုင်းလေးပဲ လည်နေတယ် " လို့ သင် ပြောနိုင်ပါတယ်။

看 球 赛 时 ,大 家 用 得 最 多 的 也 是 “ 给 力 ”,比 如 “ 德 国 太 给 力 了 ” 、“ 这 场 球 不 给 力 啊 ” 等 等 。
ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ချိန်မှာ၊ အားလုံးက အများဆုံး သုံးကြတာကလည်း geili ပါပဲ၊ ဥပမာ " ဂျာမဏီက ကောင်းလိုက်တာကွာ " ၊ " ဒီဘောပွဲက မကောင်းပါဘူးကွာ " စသည်ဖြင့်ပေါ့။

你 也 试 着 用 用 “ 给 力 ” 吧 ,别 人 会 觉 得 你 的 中 文 很 给 力 哦 。
သင်လည်း geili ကို စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့၊ သင့်ရဲ့ တရုတ်စာ အရမ်း ကောင်းတာပဲလို့ တခြားလူတွေက ထင်သွားလိမ့်မယ်နော်။

★ ဝေါဟာရများ

1. 这个 〔zhè ge〕ဒါ။ ဒီဟာ

2. 办法〔bànfǎ〕နည်းလမ်း

3. 太...了 〔tài...le〕... လွန်းတယ်။ အရမ်း

4. 好 〔hǎo〕 ကောင်းသော

5. 你 〔nǐ〕မင်း။ နင်။ ခင်ဗျား။ သင်

6. 真〔zhēn〕တကယ်

7. 厉害 〔lìhài〕 တော်သော

8. 除了 〔chúle〕... မှလွဲ၍

9. 用 〔yòng〕အသုံးပြုသည်

10. 我们 〔wǒmen〕ငါတို့။ ကျွန်တော်တို့

11. 还 〔hái〕... သေးသည်

12. 可以 〔kěyǐ〕... လို့ရသည်။ နိုင်သည်

13. 给力 〔gěilì〕အလွန်ကောင်းသော

14. 来 〔lái〕လာသည်။ ... မယ်

15. 表达 〔biǎodá〕 ဖော်ပြသည်

16. 一样 〔yíyàng〕တူညီသော

17. 的 〔de〕ရဲ့။ ၏။ သော

18. 意思 〔yìsī〕အဓိပ္ပာယ်

19. 所以 〔suǒyǐ〕ဒါကြောင့်မို့

20. 说 〔shuō〕 ပြောသည်

21. 是 〔shì〕ဟုတ်သည်။ ဖြစ်သည်

22. 有 〔yǒu〕မှာရှိသည်

23. 帮助 〔bāngzhù〕ကူညီသည်

24. 给面子 〔gěi miànzi〕မျက်နှာရသည်

25. 那 〔nà〕ဒါဆိုရင်

26. 没有 〔méiyǒu〕မရှိပါ

27. 不 〔bù〕မ ( အငြင်း )

28. 就 〔jiù〕စကားဆက်

29. 啦 〔la〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

30. 原来 〔yuánlái〕မူလဖြစ်သော

31. 北方 〔běifāng〕 မြောက်ပိုင်း

32. 一些 〔yìxiē〕တချို့သော

33. 地方 〔dìfāng〕 နေရာ။ ဒေသ

34. 方言 〔fāngyán〕 ဒေသန္တရစကား

35. 后来 〔hòulái〕 နောက်တော့

36. 在 〔zài〕မှာ။ မှာရှိသည်

37. 网络 〔wǎngluò〕အင်တာနက်

38. 上 〔shàng〕အပေါ်

39. 流行 〔liúxíng〕 ရေပန်းစားသည်

40. 起来 〔qǐlái〕( ဖြစ် ) လာသည်

41. 现在 〔xiànzài〕အခု

42. 出现 〔chūxiàn〕 ပေါ်ထွက်လာသည်

43. 了 〔le〕... ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်

44. 词典 〔cídiǎn〕အဘိဓာန်

45. 里 〔lǐ〕အထဲ။ အတွင်း

46. 很多 〔hěnduō〕အများကြီး

47. 工作 〔gōngzuò〕အလုပ်

48. 老板 〔lǎobǎn〕သူဌေး

49. 每个月 〔měige yuè〕လတိုင်း

50. 都 〔dōu〕အားလုံး

51. 给 〔gěi〕 ပေးသည်

52. 发奖金 〔fā jiǎngjīn〕 ဘောနပ်စ်ပေးသည်

53. 生活 〔shēnghuó〕လူနေမှုဘဝ

54. 中 〔zhōng〕အလယ်။ အထဲ

55. 网速 〔wǎngsù〕အင်တာနက် မြန်နှုန်း

56. 太 〔tài〕အရမ်း။ သိပ်

57. 看 〔kàn〕ကြည့်သည်

58. 电视剧 〔diànshìjù〕ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ

59. 老 〔lǎo〕... ချည်းပဲ

60. 卡 〔kǎ〕ရပ်တန့်သည်။ နှေးကွေးသော

61. 球赛 〔qiúsài〕 ဘော်လုံးပွဲ

62. 时 〔shí〕... တဲ့အခါ

63. 大家 〔dàjiā〕အားလုံး

64. 得 〔de〕... တာ

65. 最多 〔zuìduō〕အများဆုံး

66. 也 〔yě〕လည်း။ လည်းပဲ

67. 比如 〔bǐrú〕ဥပမာ

68. 德国 〔Déguó〕ဂျာမဏီ

69. 这场 〔zhè chǎng〕ဒီတစ်ပွဲ

70. 球 〔qiú〕 ဘော်လုံး

71. 啊 〔a〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

72. 等等 〔děng deng〕စသည်ဖြင့်

73. 试 〔shì〕စမ်းသပ်သည်

74. 吧 〔ba〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

75. 别人 〔biérén〕တခြားသူ

76. 会 〔huì〕တတ်သည်။ လိမ့်မယ်

77. 觉得 〔juéde〕ခံစားရသည်

78. 中文 〔Zhōngwén〕တရုတ်ဘာသာ

79. 很 〔hěn〕အရမ်း

80. 哦 〔o〕ဝါကျနောက်ဆက်ပုဒ်

Source : Du Chinese

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(94) 两“ႏွစ္” ဂဏန္းကို တ႐ုတ္လို လို႔လည္း ေခၚႏိုင္ပါေသးတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ်ိဳးျပစကားလံုးမ်ား၏ ေရွ႕ရွိ “ႏွစ္” ဂဏန္းကို 两 ဟု အသံထြက္ေလ့ရွိပါသည္။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(93) 木ဆုိုတာက “သစ္ပင္၊ သစ္သား” ကို ေခၚတာပါ။ ဒီစာလံုးကလည္း တ႐ုတ္ဘာသာမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး စာလံုးျဖစ္လို႔ အလြတ္က်က္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(92) 四ဆိုတဲ့ “ေလး” ဂဏန္းကို တ႐ုတ္ေတြက unlucky number အျဖစ္ ယူဆထားတဲ့အတြက္ မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ “ေလး” အသံထြက္က “ေသသည္” စာလံုးနဲ႔ အသံထြက္ တူေနလို႔ပါ။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(91) 西西 ဆိုတာက ျမန္မာလို အေနာက္အရပ္ကို ေခၚတာပါ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ဒီတ႐ုတ္စာလံုးေလးကို အလြတ္ရေအာင္ က်က္ၾကပါစို႔။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(90) 东ဆိုတာက ျမန္မာလို “အေရွ႕အရပ္” ကို ေခၚတာပါ။ ဒီစာလံုးေလးရဲ႕ ေရးသားပံု စုတ္ခ်က္အဆင့္ဆင့္ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔ေနာ္။

ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(89) 七“ခုနစ္” ဂဏန္းကိုေတာ့ တ႐ုတ္လို လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ဂဏန္း “7” ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ေရးထားတဲ့ ပံုေလးဆိုေတာ့ မွတ္လို႔ လြယ္မွာပါ။

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (84)။ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း သီခ်င္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ သင္လည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ပါအံုး။

သီခ်င္းအမည္ - 冰吻

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (83)။“သူငယ္ခ်င္း” လို႔ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းေလးပါ။ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြကို သတိရတဲ့အခါတိုင္း အလြမ္းေျပ နားေထာင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 朋友

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (82)။
တ႐ုတ္သီခ်င္းက႑ကေန ေန႔စဥ္ တင္ေပးေနပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းေလးလည္း ေကာင္းပါတယ္ေနာ္။ နားဆင္ၾကည့္ပါအံုးလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

သီခ်င္းအမည္ - 水手

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (81)။“ေ႐ြးခ်ယ္မႈ” လို႔ အမည္ရတဲ့ တ႐ုတ္သီခ်င္းေလးပါ။ ျမန္မာသံစဥ္မွာ စံုတြဲဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္လို႔ အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 选择

ျမန္မာသံစဥ္ - အတူတူဆိုရင္ (ေဇာ္ပိုင္ + ေခ်ာစုခင္)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (80)။“လိပ္ျပာေလး ႏွစ္ေကာင္” လို႔ အမည္ရတဲ့ တ႐ုတ္သီခ်င္းေလးပါ။ ေအးေအးေလးနဲ႔ နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။ စာသားေလးေတြကလည္း ႏူးညံ့ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 两只蝴蝶

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (79)။ဒီေန႔အတြက္ တ႐ုတ္သီခ်င္းေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ သံစဥ္ေလးနဲ႔မို႔ နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 浪花一朵朵

ျမန္မာသံစဥ္ - အျမတ္တႏိုး (ထြန္းထြန္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (78)။သီခ်င္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ တ႐ုတ္သီခ်င္းႀကိဳက္တဲ့ ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ား ခံစားနားဆင္ၾကည့္လိုက္ပါအံုးေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 梅兰梅兰我爱你

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (77)။ဒီသီခ်င္း နားေထာင္ၿပီးၿပီလား။ ေဟာင္ေကာင္ အဆိုေတာ္နဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။ ႀကိဳက္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 对面的女孩看过来

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (76)။တ႐ုတ္သီခ်င္း ေကာင္းေကာင္းေလးေတြကို သင္ ႀကိဳက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလိုသီခ်င္းေလးေတြကို နားေထာင္သင့္ပါတယ္။ 

သီခ်င္းအမည္ - 天涯

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (75)။ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ နာမည္ႀကီး အဆိုေတာ္လည္းျဖစ္၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္လည္းျဖစ္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြက အဲယ္လ္ဘမ္တစ္ခုလံုး အလန္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ အားေပးလိုက္ပါအံုး။

သီခ်င္းအမည္ - 伤心太平洋

ျမန္မာသံစဥ္ - အလြမ္းရွင္ (ထြန္းထြန္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (74)။“အိႏၵိယ မိန္းမပ်ိဳ” လို႔ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းေလးကေတာ့ ၀ူခံုးဇာတ္လမ္းတြဲထဲမွာ အိႏၵိယကို ေရာက္သြားတဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းသီခ်င္းပါ။ တ႐ုတ္သီခ်င္းကို ကုလားသံထြက္ေအာင္ ဆိုသြားတာကေတာ့ ေတာ္႐ံုစေကးနဲ႔ မရဘူးေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 天竺少女

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (73)။“ငါ ယံုၾကည္တယ္” ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္သီခ်င္းေလးကိုလည္း ခံစားနားဆင္ၾကည့္ေစဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ သူလည္း သီခ်င္းေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါပဲ။

သီခ်င္းအမည္ - 我相信

ျမန္မာသံစဥ္ - 

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (72)။ဒီေန႔အတြက္ တ႐ုတ္သီခ်င္းလက္ေဆာင္ေလးပါ။ သံစဥ္တူ ျမန္မာသံစဥ္ေလးကလည္း အရမ္း နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 我曾用心爱着你

ျမန္မာသံစဥ္ - အခ်စ္ကို သိခ်ိန္ (မီးမီးခဲ)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (71)။တ႐ုတ္ျပည္မွာ အရမ္းနာမည္ေက်ာ္တဲ့ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ အရမ္းျမဴးေတာ့ ဒီသီခ်င္းဖြင့္ၿပီး ကလို႔ေတာင္ ရတယ္ေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 小苹果

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (70)။ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း ျမဴးျမဴးၾကြၾကြေလးနဲ႔ နားေထာင္လို႔ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ႀကိဳက္မွာပါေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 隐形的翅膀

ျမန္မာသံစဥ္ - သိမ္းထားခြင့္ (N ကိုင္ရာ)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (69)။တ႐ုတ္သီခ်င္း ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ သီခ်င္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္။ ဒီသီခ်င္းကိုလည္း ႀကိဳက္ၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 特别的爱给特别的你

ျမန္မာသံစဥ္ - အရင္ေနရာ (ရင္ဂို)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (68)။ဒီသီခ်င္းေလး နားေထာင္ဖူးပါသလား။ ျမဴးၾကြတဲ့ သံစဥ္ေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ အရမ္း ေကာင္းလြန္းလို႔ နားေထာင္ေစခ်င္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 第一次爱的人

ျမန္မာသံစဥ္ - ခ်စ္ေသာေန႔ (စင္ဒီ + ႀကိဳးၾကာ)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (67)။တ႐ုတ္သီခ်င္းေကာင္းေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ တင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္။ အရမ္း နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ခံစားၾကည့္လိုက္ပါအံုးေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 挥着翅膀的女孩

ျမန္မာသံစဥ္ - ကိုယ္ပိုင္တဲ့ ကိုယ့္ေနရာ (ရွင္ဖုန္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (66)။ဒီတ႐ုတ္သီခ်င္းကေတာ့ ေအးေအးေလးနဲ႔ နားေထာင္ေကာင္းပါတယ္။ ျမန္မာသံစဥ္နဲ႔ ဆိုထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ 

သီခ်င္းအမည္ - 绿岛小夜曲

ျမန္မာသံစဥ္ - လြမ္းဘြယ္ (လား႐ွိဳးသိန္းေအာင္)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (65)။တ႐ုတ္သီခ်င္းေတြနဲ႔ သံစဥ္တူ ျမန္မာသီခ်င္းေတြထဲမွာ ဒီသီခ်င္းေလးလည္း အေတာ့္ကို နားေထာင္လို႔ ေကာင္းပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မၽွ်ေ၀ေပးထားပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 原来你也在这里

ျမန္မာသံစဥ္ - ကိုယ္မညာေတာ့ဘူး (N ကိုင္ရာ)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (64)။“အတိတ္က အေၾကာင္းေတြကို ကန္းေပးလုပ္လိုက္မယ္” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးပါ။ ျမန္မာသံစဥ္ကိုေတာ့ ၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 跟往事干杯

ျမန္မာသံစဥ္ - ေျဖသိမ့္လိုက္ (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (63)။


ဒီေန႔အတြက္ နားဆင္ရန္ တ႐ုတ္သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္တင္ေပးထားပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း အရမ္းေကာင္းပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 浪人情歌

ျမန္မာသံစဥ္ - အခ်စ္မဲ့ နိဂံုး (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (62)။တင္ေပးလိုက္ၿပီေနာ္။ ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း သံစဥ္တူ ျမန္မာသီခ်င္း ရွိပါတယ္။ အားလံုးပဲ ႀကိဳက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 单身情歌

ျမန္မာသံစဥ္ - မေခၚရက္ဘူး (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link 

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (61)။ဒီသီခ်င္းေလးကို သင္ နားေထာင္ဖူးပါသလား။ နားေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါအံုး။ ဒါလည္း သီခ်င္းေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါပဲေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 今天你要嫁给我

ျမန္မာသံစဥ္ - လက္ထပ္စို႔ေနာ္ (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (60)။တ႐ုတ္သီခ်င္း ေကာင္းေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါ။ သံစဥ္တူ ျမန္မာသီခ်င္းလည္း ရွိပါတယ္။ ခံစားနားဆင္ၾကည့္ၾကပါအံုးေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 吻别

ျမန္မာသံစဥ္ - ႀကိဳးမဲ့စြန္ (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (59)။ဒီသီခ်င္းေလးလည္း လန္းတယ္ေနာ္။ သင္ နားေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ လံုး၀ ႀကိဳက္သြားေစရမယ့္ သီခ်င္းေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 因为爱所以爱

ျမန္မာသံစဥ္ - ရွင္းျပခြင့္ေပးပါ (R ဇာနည္)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (58)။ဒီသီခ်င္းေလးကလည္း ျမဴးျမဴးၾကြၾကြ ဟစ္ေအာ္သီဆိုထားတဲ့ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ ျမန္မာသံစဥ္တူ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ေပါ့။ ခံစားၾကည့္လို႔ရပါၿပီေနာ္။

သီခ်င္းအမည္ - 她的背影

ျမန္မာသံစဥ္ - ၀ဋ္ေၾကြး (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

ခံစားနားဆင္ တ႐ုတ္သံစဥ္ (57)။ဒီသီခ်င္းကို သင္ နားေထာင္ၿပီးၿပီလား။ ျမန္မာသံစဥ္ေရာ၊ တ႐ုတ္သံစဥ္ပါ အရမ္း ေကာင္းပါတယ္။ ခံစားနားဆင္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

သီခ်င္းအမည္ - 恋曲1990

ျမန္မာသံစဥ္ - လြမ္းေနအံုးမယ္ (၀ိုင္၀ိုင္း)

YouTube - Link

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century