ဒီေန႔ တ႐ုတ္စာလံုး(136) 很ဒီဂရီျပ ႀကိယာ၀ိေသသန တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဆုိတာ “အရမ္း။ သိပ္” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အသံုးအမ်ားဆံုး စကားလံုးတစ္လံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century