တရုတ္သိုင္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ အထင္ကရရွိသည့္ သိုင္းပညာမ်ား။တရုတ္သိုင္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ အထင္ကရရွိသည့္ သိုင္းပညာမ်ား။

Credit - မွတ္စုၾကမ္း

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္တုန္း တရုတ္သိုင္းဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ႏွစ္ခ်ဴ ိက္စြာ ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ဖူးရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အသက္ဟာ ၂၀ ေက်ာ္ေနၿပီလို႔ ရဲရဲႀကီး အာမခံတယ္။

ထိုဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ သိုင္းပညာရပ္မ်ားမွာ သိုင္းဝတၱဳေရးသားသူတို႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ေရးသားထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွ အျပင္မွာလက္ေတြ႕ရွိေနသည့္ သိုင္းပညာ၏ 20% ကို မွီျငမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသလို တခ်ဴ ိ႕မွာ အျပင္မွာ တကယ္ ရွိေနသည့္ သိုင္းပညာရပ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းထားသည္။ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သိုင္းပညာရပ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ မူလအစ နာမည္မ်ားကိုလည္း ရံဖန္ရံခါ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။

သိုင္းေလာက၏ ေနာက္ခံကို သစုန္႔ေခတ္၌သာ Base တည္ထားသည္က မ်ားသည္။ ထိုသစုန္႔ေခတ္၌ တရုတ္ျပည္သည္ တိုင္းတပါးတို႔၏ ရန္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ရသျဖင့္ လူတိုင္းလုိလို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သိုင္းပညာကို သင္ၾကားေလ့ ရွိၾကသည့္ ေခတ္ကာလ ျဖစ္သျဖင့္ သိုင္းဝတၳဳမ်ားကို အေျခတည္လို႔ ေကာင္းသည္။ မက္မံုေျမမွ ခ်စ္ေတးတစ္ပုဒ္ ဇာတ္ကားသည္ သစုန္႔ေခတ္ေနွာင္းပိုင္းကို အေျခတည္ထားၿပီး သိမ္းငွက္သူရဲေကာင္းမွသည္ နဂါးႏိုင္ဓားအထိဟာ မြန္ဂိုအုပ္စိုးသည့္ ယြမ္ေခတ္ႏွင့္ နဂါးႏိုင္ဓားသည္ ယြမ္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း မင္ေခတ္အစ မင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ က်ဴ းယြင္က်န္း၏ ဘဝျဖစ္စဥ္ အနည္းအက်ဥ္းကို ထည့္္သြင္းထားသည့္အတြက္ တကယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္၏ 10% ခန္႔ ပါဝင္ေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်လို႔ ရေပသည္။

ယခုေရးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စိတ္ကူးယဥ္ ေရးသားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မွတ္စုၾကမ္းမွ သိုင္းေလာကကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သူမ်ား အမွားအယြင္းပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါလို႔ ႀကိဳတင္ေတာင္းပန္ထားပါရေစ။ မႀက္ိဳက္သည့္ သူမ်ားလည္း ဆဲဆ္ုိျခင္းမျပဳပဲ ေက်ာ္သြားေပးၿပီး အျခားလူမ်ား တင္ထားေသာ Post မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ အားေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ပထမဦးစြာ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်ႏွစ္သက္ဆံုး ျဖစ္တဲ့

တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္ 獨孤求敗 Dúgū Qiúbaì
(သုကူးခ်ဴ ိးပိုင့္)


意念在前出手在先, 無招勝有招

"စိတ္ကူးထက္ လက္က အရင္ဦးရမယ္။ တိုက္ကြက္မရွိျခင္းျဖင့္ တိုက္ကြက္ရွိသူကို အႏိုင္ယူပါ။"

တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္ကို ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႕ခဲ့သူကေတာ့ ေဟာင္ေကာင္က သိုင္းဝတၳဳမ်ား ေရးသားသူ စာေရးဆရာႀကီး က်င့္ရံု ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ စာေရးဆရာႀကီးကို ဓားမိစာၦဟု နာမည္ေျပာင္ ေခၚေဝၚၾကၿပီး သူေရးခဲ့တဲ့ သိုင္းဝတၳဳမ်ားဟာ ဓားသိုင္းပညာကို အေျခခံၿပီး ေရးသားတာ မ်ားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သိုင္းဝတၳဳ အမ်ားစုမွာ ဒီစကားတခြန္းကို အၿမဲလိုလို ေတြ႕ရေလ့ ရွိပါတယ္။

"ဓားသမားတစ္ေယာက္ဟာ ဓားက္ုိ မရွိသလို သေဘာထားရမယ္။"

သေဘာကေတာ့ ဓားသမားတစ္ေယာက္ဟာ ဓားကိုင္ထားေပမယ့္ သိုင္းကြက္ထုတ္တဲ့အခါ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ ဓားမပါသလို လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားၿပီး ဓားနဲ႔ လူ တသားတည္း ျဖစ္ေနေစရမယ္လို႔ ဆိုလ္ုိတာပါ။ ဒီသေဘာတရားဟာ တရုတ္သိုင္းကားထဲက ဓားသမားေတြရဲ႕ ေျပာေနက် စကားတခြန္းပါပဲ။

တုကူးဓားသိုင္းမွာ ဓားသိုင္း ၉ ကြက္ကို ပံုမွန္ဓားနဲ႔ ဓားႀကီးသိုင္းကြက္ဆိုၿပီး ၂ မ်ဴ ိးခြဲျခားလို႔ ရပါတယ္။ သိုင္းေလာကစိန္ေခၚသံထဲမွာ လြင္ကူခ်ဴ ံး (လင့္ဟူခ်ဴ ံး) သံုးသြားတာကေတာ့ တုကူူးခ်ဴ ိးက်န္႔ ဓားေပါ့သိုင္းကြက္ ျဖစ္ၿပီး သိမ္းငွက္သူရဲေကာင္းထဲမွာ ရန္ေကာ္ အသံုးျပဳသြားတာကေတာ့ တုကူးက်ဴ ိက်န္႔ တုကူးဧကရာဇ္ဓား ၉ ကြက္ ဓားႀကီးသိုင္းကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ တုကူး 獨孤 Dúgū ဆိုတာကေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္သူကို
ေျပာတာျဖစ္ၿပီး 求敗 Qiúbaì ခ်ဴ ိးပိုင့္ကေတာ့ အရံႈးကို ရွာေဖြျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အားလံုးေပါင္းရင္ အရံႈးကိုရွာေဖြရင္းနဲ႔ အထီးက်န္ေနသူလို႔ အဓိပၸါယ္္ ရပါတယ္။ တုကူးဓားသိုင္းကို 劍魔 က်န္႔ေမာ္ဆိုသူ ဓားဘုရင္တစ္ဦးက တီထြင္ခဲ့ၿပီး သူဟာ သိုင္းေလာကမွာရွိတဲ့ အေက်ာ္အေမာ္တိုင္းကို ရွာေဖြၿပီး သိုင္းပညာဖလွယ္ခဲ့ေသာ္လည္း သူႏွင့္ လက္ရည္တူ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္သူမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ စာေရးသူသည္ က်င့္ေမာ္ဆရာထံမွ ဖုန္းခ်င္းရန္ မည္ကဲ့သို႔ ဓားသိုင္းပညာကို ဆက္ခံခဲ့သည္ကို မေရးထားေပ။

လြင္ကူးခ်ဴ ံးကို ဖုန္းခ်င္းရန္က ပညာေမြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၿပီး တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္ကို သင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တုကူးဓားသိုင္းဟာ အရံႈးကို လိုက္ရွာေပမယ့္ မေတြ႕ခဲ့ရဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ရန္ေကာ္သင္ယူခဲ့တဲ့ ဓားႀကီးကြက္ကေတာ့ အတြင္းအားနဲ႔ တြဲသံုးၿပီးမွ တိုက္ခိုက္ရတဲ့ သိုင္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓားႀကီးသိုင္းမွာေတာ့ ဓားသိုင္းရဲ႕ လႊဲခ်က္ ေရြ႕ကြက္ေတြဟာ အတြင္းအားေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဴ ိးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဓားကြက္တိုင္းဟာ ဓားသြားမွာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး တိုက္ခိုက္စဥ္အတြင္းမွာ အတြင္းအားဟာ ဓားအတြင္းထိ စီးဝင္ေရာက္တဲ့အတြက္ ရန္ေကာ္ဟာ သာမန္ဓားနဲ႔ က်င့္ေနစဥ္မွာ ဓားေတြ ခနခနက်ဴ ိးကုန္တာ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ဓားရဲ႕ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အတြင္းအားဟာ သိုင္းကြက္ထုတ္သူရဲ႕ လႊဲရမ္းခ်က္ ထိုးခုတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အားသက္ေရာက္မႈကို တိုးျမင့္ေပးပါတယ္။

တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္ဟာ ဓားရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားေစၿပီး ဓားခ်က္တိုင္းဟာ မည္သည့္လက္နက္မ်ဴ ိးကိုမဆို ခုခံတားဆီးၿပီး တန္ျပန္တိုက္စစ္ ဆင္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ဓားသိုင္းရဲ႕ အဓိကအခ်က္ဟာ လွ်င္ျမန္မႈျဖစ္ၿပီး တဖက္သားရဲ႕ သိုင္းကြက္အမွားကို တိုက္ခိုက္ေနစဥ္ ရွာေဖြၿပီး အားနည္းခ်က္ကို လွ်င္ျမန္စြာ တိုက္ခိုက္တတ္ရပါမယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ သိုင္းကြက္ကို မထုတ္ပဲ အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲတိုက္ခိုက္တတ္ရပါမယ္။ သိုင္းပညာအမ်ားစုဟာ သိုင္းကြက္ထုတ္တာနဲ႔ ဘာသိုင္းကြက္လဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပမယ့္။ တုကူးဓားသိုင္းကေတာ့ သိုင္းကြက္မရွိတာကိုက သိုင္းကြက္ပဲဆိုတဲ့ သဘာဝ သေဘာတရားကို အေျခခံထားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ၂ ခ်က္ကို သိုင္းသမားဟာ အၿမဲမွတ္သားထားရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ အဆံုးမရွိတဲ့ သိုင္းကြက္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္ဟာ အတြင္းအားထက္ သိုင္းကြက္ကို အသားေပးထားတဲ့ အတြက္ အတြင္းအားမရွိလည္း ရသလို အတြင္းအား ရွိရင္ေတာ့ ပိုမို ၿပီးျပည့္စံုလာပါလိမ့္မယ္။ သိုင္းကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီမွာ လက္နက္အမ်ဴ ိးအစားအလိုက္ အသံုးျပဳရသည့္ သိုင္းကြက္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ၉ ကြက္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပန္လည္ခြဲျခားသည့္အခါ သိုင္းကြက္ ၁ ကြက္လွ်င္ သိုင္းကြက္ခြဲေပါင္း ရာေက်ာ္သည္အထိ ရွိေနတတ္သည္။

တုကူးဓားသိုင္း ၉ ကြက္

၁ အေထြေထြတိုက္ကြက္ဟာ သိုင္းေလာကရဲ႕ လက္နက္အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို ခုခံရာမွာ အသုံးျပဳလို႔ ရပါတယ္။

၂ ဓားႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ ခုတ္ခြဲျခင္းဟာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳပါတယ္။

၃ အဆက္မျပတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ ရန္သူကို တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ သစ္ရြက္ကို ျဖတ္သကဲ့သို႔ ရန္သူ႔ေနာက္ေက်ာ္ကေန ထိုးခုတ္လို႔ရတဲ့ သိုင္းကြက္ျဖစ္ၿပီး လြင္ကူးခ်ဴ ံး အသံုးအမ်ားဆံုး မိုးေပၚကို ခုန္တက္ၿပီးမွ ဓားျဖင့္ ထိုးဆင္းက်လာသည့္ သိုင္းကြက္ဟာ အမွတ္ ၃ အကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ ရန္သူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ၃ ကြက္ထဲနဲ႔တင္ ရံႈးနိမ့္ကုန္ၾကတာ မ်ားပါတယ္။

၄ လွံက္ုိ တိုက္ခိုက္သည့္ သိုင္းကြက္

၅ ၾကာပြတ္ကို တိုက္ခိုက္သည့္ သိုင္းကြက္

၆ တင္းပုတ္ကို တိုက္သည့္ သိုင္းကြက္ တို႔ဟာ သက္ဆိုင္သည့္ လက္နက္အသီးသီးျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာပါက ခုခံကာကြယ္ရာတြင္၄င္း တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ရာတြင္၄င္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၇ ပင္စည္ကို ပိုင္းျဖတ္ျခင္းသိုင္းကြက္ဟာ လက္သိုင္းကြက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ သိုင္းကြက္ျဖစ္သည္္။
၈ ျမားတို႔ကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းသိုင္းကြက္သည္ တဖက္မွ ျမား သို႔မဟုတ္ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္လာပါက ဓားကြက္ျဖင့္ ခုခံျခင္းႏွင့္ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို တၿပိဳက္နက္တည္း အသံုးျပဳကာ ပစ္လႊတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ကို ရန္သူ႔ဆီကို ျပန္သြားေစရန္ သိုင္းကြက္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

၉ အတြင္းအားေခ်ဖ်က္ သိုင္းကြက္ဟာ အတြင္းအားျမင့္မားသူတို႔၏ အတြင္းအားကို ခုခံကာကြယ္ရင္း တန္ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ေတာ့ ေရးသားျခင္း မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ လြင္ကူးခ်ဴ ံးႏွင့္ ေရွာင္လင္ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္တို႔ တိုက္ခိုက္သည့္အခါ အဆိုပါ သိုင္းကြက္ကုိ ထုတ္သံုးသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။

ရန္ေကာ္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ဓားသိုင္းကြက္ကေတာ့ ဓားႀကီးသိုင္းကြက္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းအားအေပၚ အေျခခံထားေပမယ့္ သေဘာတရားခ်င္းေကာ သိုင္းကြက္ခ်င္းပါ တူညီပါတယ္။ ရန္ေကာ္ဟာ သိမ္းငွက္ရဲ႕ လမ္းျပမႈနဲ႔ တုကူးအုတ္ဂူကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အုတ္ဂူမွာ ေရးထိုးထားတာကေတာ့

"ကြ်န္ေတာ္ဟာ သိုင္းေလာကမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ က်င္လည္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ရန္သူေတြနဲ႔ သိုင္းေလာကအေက်ာ္အေမာ္ေတြကို အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။ တမိုးေအာက္ေျမျပင္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ လက္ရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္သူကို မေတြ႕ရသည့္ အတြက္ သိုင္းေလာကမွ စြန္႔ခြာၿပီး ေတာင္ၾကားထဲမွာ
ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး သိုင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုသာ ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းအႏွီးပါပဲ။ မခံစားႏိုင္ေသာ အထီးက်န္ေနျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ ကံတရားပါပဲ။"

ထို႔ေနာက္ ဓားမိစာၦ တုကူးခ်ဴ ိးပိုင့္ဟာ "ကြ်နု္ပ္ကို အရိုအေသျပဳသူဟာ ႁမႈပ္ႏွံထားေသာ ဓားတို႔၏ အရွင္သခင္သစ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။"

ပထမဓား (ဂူထဲတြင္ ရွိေနေသးသည္)

ငါ၏ ပထမဓားသည္ မည္သူမွ် တားဆီးလို႔ မရေလာက္ေအာင္ လြန္စြာမွ ခြ်န္ထက္လွၿပီး ခိုင္ခံသန္မာေသာ ဓားျဖစ္သည္။ အဆ္ိုပါဓားကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ငါသည္ ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းေျမျပန္႔ေဒသရွိ သူရဲေကာင္းတို႔အား စိန္ေခၚတိုက္ခိုက္ကာ အႏိုင္ယူခဲ့ေပသည္။

ဒုတိယဓား (အဆိုပါဓားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး/သစ္သားဓားကို အစားထိုးထားရွိသည္)

ငါ၏ ဒုတိယဓားသည္ ခရမ္းေရာင္ရွိၿပီး ဓား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည္။ ငါ့အသက္ ၂၀ ေက်ာ္မွာ အသံုးျပဳခဲ့တယ္။ ငါဟာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူ တစ္ဦးကို မွားယြင္းစြာ သတ္မိခဲ့ၿပီး ေနာင္တႀကီးစြာ ရရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ မွားယြင္းေသာ ဆံုးရံႈးမႈ ထပ္မေစရန္ နက္ရႈိင္းလွေသာ ေခ်ာက္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ႁမႈပ္ႏွံခဲ့ေပသည္။

တတိယဓား (ဂူထဲတြင္ ရွိေသးသည္။)

ငါ၏ တတိယဓားကို ေလးလံေသာ သံတံုးျဖင့္ ထုလုပ္ခဲ့ေပသည္။ အဆိုပါဓားသည္ အသံုးျပဳေပၚ မူတည္၍ ရိုးရွင္းမႈအေပၚ အေျခခံထားသည့္အတြက္ လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးျပဳတတ္လွ်င္ မိုးေအာက္ေျမျပင္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ငါ၏ အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ သံုးစြဲခဲ့ေပသည္။

စတုတၳဓား (သစ္သားဓား)

ငါ့အသက္ ၄၀ အရြယ္ကို ေရာက္လာခဲ့အခါမွာ ငါဟာ ဘယ္လက္နက္ကိုမဆို အခက္အခဲမရွိ အသံုးျပဳလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ျမက္ပင္ သစ္သား ဝါးနဲ႔ ေက်ာက္တံုးကိုပင္ လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္သည္။ အဲ့ေနာက္မွာ ငါ့စြမ္းရည္ဟာ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ငါ့ကို ဘယ္လက္နက္ကမွ ထိခိုက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပဲ တိုက္ပြဲတိုင္းတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေပေတာ့သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဇာတ္ကားထဲကႏွင့္ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။ cmt တြင္ ဆဲဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား ပါခဲ့ပါက Bann ပါမည္။

#SwamHtet(မွတ္စုၾကမ္း)

အေပ်ာ္သေဘာနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ တရုတ္ျပည္မွာလည္း ဒီအေၾကာင္းကို ေမးၾကည့္ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ ရန္ေကာ္နဲ႔ လြင္ကူခ်ဴ ံးတို႔ ခ်ၾကရင္ ဘယ္သူႏိုင္မယ္ ထင္သလဲတဲ့။ ဒါကေတာ့ ဗဟုသုတနဲ႔ ဆိုင္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သုိင္းေလာကသားေတြ သိုင္းပညာေတြ ျပန္ေလ့လာၿပီး ေျဖၾကည့္ၾကေလ။

ရန္ေကာ္ YG လြင္ကူခ်ဴ ံး LHC အတိုေကာက္ အမွတ္အသား။

============
Unicode Version

တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ။

ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တုန်း တရုတ်သိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲများကို နှစ်ချူ ိက်စွာ ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ဖူးရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသက်ဟာ ၂၀ ကျော်နေပြီလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်။

ထိုဇာတ်လမ်းတွဲများထဲတွင် ပါဝင်သော သိုင်းပညာရပ်များမှာ သိုင်းဝတ္တုရေးသားသူတို့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးသားထားသည်မှာ မှန်သော်လည်း အများစုမှ အပြင်မှာလက်တွေ့ရှိနေသည့် သိုင်းပညာ၏ 20% ကို မှီငြမ်းထားသည်ကို တွေ့ရသလို တချူ ိ့မှာ အပြင်မှာ တကယ် ရှိနေသည့် သိုင်းပညာရပ်များပါ ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် သိုင်းပညာရပ်များ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် မူလအစ နာမည်များကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ အသုံးချလေ့ရှိသည်။

သိုင်းလောက၏ နောက်ခံကို သစုန့်ခေတ်၌သာ Base တည်ထားသည်က များသည်။ ထိုသစုန့်ခေတ်၌ တရုတ်ပြည်သည် တိုင်းတပါးတို့၏ ရန်ကို ကြောက်ရွံ့ရသဖြင့် လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သိုင်းပညာကို သင်ကြားလေ့ ရှိကြသည့် ခေတ်ကာလ ဖြစ်သဖြင့် သိုင်းဝတ္ထုများကို အခြေတည်လို့ ကောင်းသည်။ မက်မုံမြေမှ ချစ်တေးတစ်ပုဒ် ဇာတ်ကားသည် သစုန့်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကို အခြေတည်ထားပြီး သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းမှသည် နဂါးနိုင်ဓားအထိဟာ မွန်ဂိုအုပ်စိုးသည့် ယွမ်ခေတ်နှင့် နဂါးနိုင်ဓားသည် ယွမ်ခေတ်နှောင်းပိုင်း မင်ခေတ်အစ မင်မင်းဆက်ကို တည်ထောင်သူ ကျူ းယွင်ကျန်း၏ ဘဝဖြစ်စဉ် အနည်းအကျဉ်းကို ထည့််သွင်းထားသည့်အတွက် တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်၏ 10% ခန့် ပါဝင်နေသည်ဟု ကောက်ချက်ချလို့ ရပေသည်။

ယခုရေးမည့် အကြောင်းအရာများသည် စိတ်ကူးယဉ် ရေးသားချက်များသာ ဖြစ်သည့်အတွက် မှတ်စုကြမ်းမှ သိုင်းလောကကို ကြိုက်နှစ်သက်သည့် သူများ အမှားအယွင်းပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ။ မြကိုက်သည့် သူများလည်း ဆဲဆိုခြင်းမပြုပဲ ကျော်သွားပေးပြီး အခြားလူများ တင်ထားသော Post များကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။

ပထမဦးစွာ ကျွန်တော် သဘောကျနှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့

တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက် 獨孤求敗 Dúgū Qiúbaì
(သုကူးချူ ိးပိုင့်)


意念在前出手在先, 無招勝有招

"စိတ်ကူးထက် လက်က အရင်ဦးရမယ်။ တိုက်ကွက်မရှိခြင်းဖြင့် တိုက်ကွက်ရှိသူကို အနိုင်ယူပါ။"

တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ခဲ့သူကတော့ ဟောင်ကောင်က သိုင်းဝတ္ထုများ ရေးသားသူ စာရေးဆရာကြီး ကျင့်ရုံ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီးကို ဓားမိစ္ဆာဟု နာမည်ပြောင် ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး သူရေးခဲ့တဲ့ သိုင်းဝတ္ထုများဟာ ဓားသိုင်းပညာကို အခြေခံပြီး ရေးသားတာ များပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သိုင်းဝတ္ထု အများစုမှာ ဒီစကားတခွန်းကို အမြဲလိုလို တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။

"ဓားသမားတစ်ယောက်ဟာ ဓားကို မရှိသလို သဘောထားရမယ်။"

သဘောကတော့ ဓားသမားတစ်ယောက်ဟာ ဓားကိုင်ထားပေမယ့် သိုင်းကွက်ထုတ်တဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ ဓားမပါသလို လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားပြီး ဓားနဲ့ လူ တသားတည်း ဖြစ်နေစေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီသဘောတရားဟာ တရုတ်သိုင်းကားထဲက ဓားသမားတွေရဲ့ ပြောနေကျ စကားတခွန်းပါပဲ။

တုကူးဓားသိုင်းမှာ ဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို ပုံမှန်ဓားနဲ့ ဓားကြီးသိုင်းကွက်ဆိုပြီး ၂ မျူ ိးခွဲခြားလို့ ရပါတယ်။ သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံထဲမှာ လွင်ကူချူ ံး (လင့်ဟူချူ ံး) သုံးသွားတာကတော့ တုကူူးချူ ိးကျန့် ဓားပေါ့သိုင်းကွက် ဖြစ်ပြီး သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းထဲမှာ ရန်ကော် အသုံးပြုသွားတာကတော့ တုကူးကျူ ိကျန့် တုကူးဧကရာဇ်ဓား ၉ ကွက် ဓားကြီးသိုင်းကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တုကူး 獨孤 Dúgū ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်သူကို
ပြောတာဖြစ်ပြီး 求敗 Qiúbaì ချူ ိးပိုင့်ကတော့ အရှုံးကို ရှာဖွေခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းရင် အရှုံးကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ အထီးကျန်နေသူလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ တုကူးဓားသိုင်းကို 劍魔 ကျန့်မော်ဆိုသူ ဓားဘုရင်တစ်ဦးက တီထွင်ခဲ့ပြီး သူဟာ သိုင်းလောကမှာရှိတဲ့ အကျော်အမော်တိုင်းကို ရှာဖွေပြီး သိုင်းပညာဖလှယ်ခဲ့သော်လည်း သူနှင့် လက်ရည်တူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်သူများ မရှိခဲ့ပေ။ စာရေးသူသည် ကျင့်မော်ဆရာထံမှ ဖုန်းချင်းရန် မည်ကဲ့သို့ ဓားသိုင်းပညာကို ဆက်ခံခဲ့သည်ကို မရေးထားပေ။

လွင်ကူးချူ ံးကို ဖုန်းချင်းရန်က ပညာမွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ပြီး တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တုကူးဓားသိုင်းဟာ အရှုံးကို လိုက်ရှာပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

ရန်ကော်သင်ယူခဲ့တဲ့ ဓားကြီးကွက်ကတော့ အတွင်းအားနဲ့ တွဲသုံးပြီးမှ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ သိုင်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓားကြီးသိုင်းမှာတော့ ဓားသိုင်းရဲ့ လွှဲချက် ရွေ့ကွက်တွေဟာ အတွင်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အကျူ ိးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဓားကွက်တိုင်းဟာ ဓားသွားမှာ သက်ရောက်မှုရှိပြီး တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းမှာ အတွင်းအားဟာ ဓားအတွင်းထိ စီးဝင်ရောက်တဲ့အတွက် ရန်ကော်ဟာ သာမန်ဓားနဲ့ ကျင့်နေစဉ်မှာ ဓားတွေ ခနခနကျူ ိးကုန်တာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဓားရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ အတွင်းအားဟာ သိုင်းကွက်ထုတ်သူရဲ့ လွှဲရမ်းချက် ထိုးခုတ်ချက်တွေရဲ့ အားသက်ရောက်မှုကို တိုးမြင့်ပေးပါတယ်။

တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ဟာ ဓားရဲ့ဦးတည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားစေပြီး ဓားချက်တိုင်းဟာ မည်သည့်လက်နက်မျူ ိးကိုမဆို ခုခံတားဆီးပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ် ဆင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဓားသိုင်းရဲ့ အဓိကအချက်ဟာ လျှင်မြန်မှုဖြစ်ပြီး တဖက်သားရဲ့ သိုင်းကွက်အမှားကို တိုက်ခိုက်နေစဉ် ရှာဖွေပြီး အားနည်းချက်ကို လျှင်မြန်စွာ တိုက်ခိုက်တတ်ရပါမယ်။ နောက်တချက်ကတော့ သိုင်းကွက်ကို မထုတ်ပဲ အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်တတ်ရပါမယ်။ သိုင်းပညာအများစုဟာ သိုင်းကွက်ထုတ်တာနဲ့ ဘာသိုင်းကွက်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပေမယ့်။ တုကူးဓားသိုင်းကတော့ သိုင်းကွက်မရှိတာကိုက သိုင်းကွက်ပဲဆိုတဲ့ သဘာဝ သဘောတရားကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဒီအချက် ၂ ချက်ကို သိုင်းသမားဟာ အမြဲမှတ်သားထားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် အဆုံးမရှိတဲ့ သိုင်းကွက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ဟာ အတွင်းအားထက် သိုင်းကွက်ကို အသားပေးထားတဲ့ အတွက် အတွင်းအားမရှိလည်း ရသလို အတွင်းအား ရှိရင်တော့ ပိုမို ပြီးပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းကွက် တစ်ခုချင်းစီမှာ လက်နက်အမျူ ိးအစားအလိုက် အသုံးပြုရသည့် သိုင်းကွက်များ ပါဝင်ပြီး ၉ ကွက်ဟု ဆိုသော်လည်း ပြန်လည်ခွဲခြားသည့်အခါ သိုင်းကွက် ၁ ကွက်လျှင် သိုင်းကွက်ခွဲပေါင်း ရာကျော်သည်အထိ ရှိနေတတ်သည်။

တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက် ၁ အထွေထွေတိုက်ကွက်ဟာ သိုင်းလောကရဲ့ လက်နက်အတော်များများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခုခံရာမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။

၂ ဓားနှစ်ချက်ဖြင့် ခုတ်ခွဲခြင်းဟာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးပြုပါတယ်။

၃ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ ရန်သူကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် သစ်ရွက်ကို ဖြတ်သကဲ့သို့ ရန်သူ့နောက်ကျော်ကနေ ထိုးခုတ်လို့ရတဲ့ သိုင်းကွက်ဖြစ်ပြီး လွင်ကူးချူ ံး အသုံးအများဆုံး မိုးပေါ်ကို ခုန်တက်ပြီးမှ ဓားဖြင့် ထိုးဆင်းကျလာသည့် သိုင်းကွက်ဟာ အမှတ် ၃ အကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ရန်သူအတော်များများဟာ ၃ ကွက်ထဲနဲ့တင် ရှုံးနိမ့်ကုန်ကြတာ များပါတယ်။

၄ လှံကို တိုက်ခိုက်သည့် သိုင်းကွက်

၅ ကြာပွတ်ကို တိုက်ခိုက်သည့် သိုင်းကွက်

၆ တင်းပုတ်ကို တိုက်သည့် သိုင်းကွက် တို့ဟာ သက်ဆိုင်သည့် လက်နက်အသီးသီးဖြင့် တိုက်ခိုက်လာပါက ခုခံကာကွယ်ရာတွင်၎င်း တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရာတွင်၎င်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

၇ ပင်စည်ကို ပိုင်းဖြတ်ခြင်းသိုင်းကွက်ဟာ လက်သိုင်းကွက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာသူများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သိုင်းကွက်ဖြစ်သည်။
၈ မြားတို့ကို ချေဖျက်ခြင်းသိုင်းကွက်သည် တဖက်မှ မြား သို့မဟုတ် လက်နက်ငယ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာပါက ဓားကွက်ဖြင့် ခုခံခြင်းနှင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို တပြိုက်နက်တည်း အသုံးပြုကာ ပစ်လွှတ်လိုက်သော လက်နက်ကို ရန်သူ့ဆီကို ပြန်သွားစေရန် သိုင်းကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

၉ အတွင်းအားချေဖျက် သိုင်းကွက်ဟာ အတွင်းအားမြင့်မားသူတို့၏ အတွင်းအားကို ခုခံကာကွယ်ရင်း တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း အသေးစိတ်တော့ ရေးသားခြင်း မရှိချေ။ သို့သော် လွင်ကူးချူ ံးနှင့် ရှောင်လင် လက်ထောက်ဆရာတော်တို့ တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အဆိုပါ သိုင်းကွက်ကို ထုတ်သုံးသည်ကို
တွေ့ရသည်။

ရန်ကော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းကွက်ကတော့ ဓားကြီးသိုင်းကွက်ဖြစ်ပြီး အတွင်းအားအပေါ် အခြေခံထားပေမယ့် သဘောတရားချင်းကော သိုင်းကွက်ချင်းပါ တူညီပါတယ်။ ရန်ကော်ဟာ သိမ်းငှက်ရဲ့ လမ်းပြမှုနဲ့ တုကူးအုတ်ဂူကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အုတ်ဂူမှာ ရေးထိုးထားတာကတော့

"ကျွန်တော်ဟာ သိုင်းလောကမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ်ရဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ သိုင်းလောကအကျော်အမော်တွေကို အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ တမိုးအောက်မြေပြင်မှာ ကျွနု်ပ်နှင့် လက်ရည်တူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်သူကို မတွေ့ရသည့် အတွက် သိုင်းလောကမှ စွန့်ခွာပြီး တောင်ကြားထဲမှာ
နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘဝတလျှောက်လုံး သိုင်းပြိုင်ပွဲများကိုသာ ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း အချည်းအနှီးပါပဲ။ မခံစားနိုင်သော အထီးကျန်နေခြင်းဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ ကံတရားပါပဲ။"

ထို့နောက် ဓားမိစ္ဆာ တုကူးချူ ိးပိုင့်ဟာ "ကျွနု်ပ်ကို အရိုအသေပြုသူဟာ မြှုပ်နှံထားသော ဓားတို့၏ အရှင်သခင်သစ် ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။"

ပထမဓား (ဂူထဲတွင် ရှိနေသေးသည်)

ငါ၏ ပထမဓားသည် မည်သူမျှ တားဆီးလို့ မရလောက်အောင် လွန်စွာမှ ချွန်ထက်လှပြီး ခိုင်ခံသန်မာသော ဓားဖြစ်သည်။ အဆိုပါဓားကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ငါသည် ဆယ်ကျော်အရွယ်တွင် မြောက်ပိုင်းမြေပြန့်ဒေသရှိ သူရဲကောင်းတို့အား စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ကာ အနိုင်ယူခဲ့ပေသည်။

ဒုတိယဓား (အဆိုပါဓားကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး/သစ်သားဓားကို အစားထိုးထားရှိသည်)

ငါ၏ ဒုတိယဓားသည် ခရမ်းရောင်ရှိပြီး ဓား၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ငါ့အသက် ၂၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ငါဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ တစ်ဦးကို မှားယွင်းစွာ သတ်မိခဲ့ပြီး နောင်တကြီးစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ် မှားယွင်းသော ဆုံးရှုံးမှု ထပ်မစေရန် နက်ရှိုင်းလှသော ချောက်ကမ်းတစ်ခုတွင် မြှုပ်နှံခဲ့ပေသည်။

တတိယဓား (ဂူထဲတွင် ရှိသေးသည်။)

ငါ၏ တတိယဓားကို လေးလံသော သံတုံးဖြင့် ထုလုပ်ခဲ့ပေသည်။ အဆိုပါဓားသည် အသုံးပြုပေါ် မူတည်၍ ရိုးရှင်းမှုအပေါ် အခြေခံထားသည့်အတွက် လိမ္မာပါးနပ်စွာ အသုံးပြုတတ်လျှင် မိုးအောက်မြေပြင်တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ငါ၏ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် သုံးစွဲခဲ့ပေသည်။

စတုတ္ထဓား (သစ်သားဓား)

ငါ့အသက် ၄၀ အရွယ်ကို ရောက်လာခဲ့အခါမှာ ငါဟာ ဘယ်လက်နက်ကိုမဆို အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုလာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး မြက်ပင် သစ်သား ဝါးနဲ့ ကျောက်တုံးကိုပင် လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုလာနိုင်သည်။ အဲ့နောက်မှာ ငါ့စွမ်းရည်ဟာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ငါ့ကို ဘယ်လက်နက်ကမှ ထိခိုက်အောင် မလုပ်နိုင်တော့ပဲ တိုက်ပွဲတိုင်းတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပေတော့သည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဇာတ်ကားထဲကနှင့် အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်သည်။ cmt တွင် ဆဲဆိုသော စကားလုံးများ ပါခဲ့ပါက Bann ပါမည်။

#SwamHtet(မှတ်စုကြမ်း)

အပျော်သဘောနဲ့ပေါ့ဗျာ။ တရုတ်ပြည်မှာလည်း ဒီအကြောင်းကို မေးကြည့်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ရန်ကော်နဲ့ လွင်ကူချူ ံးတို့ ချကြရင် ဘယ်သူနိုင်မယ် ထင်သလဲတဲ့။ ဒါကတော့ ဗဟုသုတနဲ့ ဆိုင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် သိုင်းလောကသားတွေ သိုင်းပညာတွေ ပြန်လေ့လာပြီး ဖြေကြည့်ကြလေ။
ရန်ကော် YG လွင်ကူချူ ံး LHC အတိုကောက် အမှတ်အသား။
    Comment
    FB Comment

1 comments :

  1. ေျဖရာမဲ႕သိုင္းရဲ႕ကမ႓ာ ဇတ္လမ္းေခြေလးမ်ားရိွရင္နဇတ္ကားနာမည္ေလးသိခ်င္ပါတယ္

    ReplyDelete

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century