တရုတ္သိုင္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ အထင္ကရရွိသည့္ သိုင္းပညာမ်ား -အတြဲ ၂။တရုတ္သိုင္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ အထင္ကရရွိသည့္ သိုင္းပညာမ်ား - အတြဲ ၂။

Credit - မွတ္စုၾကမ္း

က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္းႏွင့္ က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္း

九陰真經 Vs 九陽真經


မွတ္စုၾကမ္းမွ သိုင္းေလာကပရိတ္သတ္မ်ား စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့ တရုတ္သိုင္းကားထဲမွ သိုင္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ထပ္မံ ေရးသားေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ပါဝင္ကူညီေရးသားေပးသူ ကိုကိုး ရန္ယင္းဟယ္ 杨英和 က က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္းကို ေရးေပးထားတာ ျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ 林始皇 လင္းစစ့္ဟြမ္ (SwamHtet) ကေတာ့ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။ အဆင္ေျပရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွတ္စုၾကမ္းကေန ထပ္မံေရးသားေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ 九陽真經 ေနစၾကၤာအတြင္းအားက်င္႔စဥ္”

ေနစၾကၤာအတြင္းအားက်င္႔စဥ္သည္ သုိင္း၀ထၱဳဆရာႀကီး က်င္းရံု ေရးသားေသာ သုိင္း၀တၱဳပါ အဆင္ျမင့္ဆုံးေသာ အတြင္းအားက်င္႔စဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ စြမ္းအားမွာ ေရွာင္လင္ဂုိဏ္း၏ ထိပ္သီး နတ္အတြင္းအား ယိက်င္းက်င္႔စဥ္ႏွင့္ နင္လားငါလားပင္။ က်င္းရံု၀ထၱဳ တြင္ ေနစၾကၤာအတြင္းအားက်င္႔စဥ္ကုိ အစအဆုံး အျပည္႔အ၀ က်င့္ဖူးသူမွာ က်င္႔စဥ္ထြင္သူမွလြဲၿပီး သိမ္းငွတ္သူရဲေကာင္း၀ထၱဳ နဂါးႏုိင္ဓား၀ထၱဳပါ ၾကြယ္းယြမ္ကုိယ္ေတာ္၊ နဂါးႏုိင္ဓားမွ က်န္း၀ူက်ိ ၂ ဦးသာရွိသည္။

ထုိက်င္႔စဥ္ကုိ အိႏၵိယဗုဒၶဘုန္းေတာ္ႀကီး တာမုိ႔ဆရာေတာ္က ေရးသားခဲ့ၿပီး မဟာယာဗုဒၶက်မ္းစာတြင္ ဟင္ဒီစာလုံးမ်ားႏွင့္ ေရးသားထားေသာ လကၤာဘတၱရသုတ္ စာအုပ္ၾကားတြင္ ညွပ္ထားခဲ့ၿပီး ေရွာင္လင္ေက်ာင္းတြင္ သိမ္းထားသည္။

က်န္းက်ြင္းေပါင္ (ေနာင္တြင္ ၀ူတန္းဂုိဏ္းေထာင္သူ က်န္းစန္းဖုန္း ငယ္ဘ၀ ေရွာင္လင္တြင္ အရပ္သားတပည့္) က သုိင္းစာအုပ္မွန္း ရိပ္မိသည္။ သိမ္းငွတ္သူရဲေကာင္း (ဂူးဂူး) တြင္ရန္ေကာ္မွ ေရႊဘီးပ်ံဘုရင္ကုိ အႏုိင္ယူၿပီးေနာက္ မြန္ဂုိသုိင္းဆရာယင္းေခါ႔ရွီးႏွင့္ ေရွာင္းရွမ္းက်စ့္မွာ စုန္းဆန္းေတာင္ေပၚ ထြက္ေျပးေလသည္။ ထုိိစဥ္ က်န္းက်ြင္းေပါင္မွာ စုန္းဆန္းေတာင္ေပၚရွိ ေရွာင္လင္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ လကၤာဘတၱရသုတ္ကုိ ဖတ္ေနသည္။ ထုိစဥ္ ယင္းေခါ႔ရွီးေရာက္လာၿပီး က်န္းကြ်င္းေပါင္ကုိ အေၾကာပိတ္ၿပီး လကာၤဘတၱရသုတ္ က်မ္းစာအုပ္ကုိုိ လုယူသြားေလသည္။ က်န္းကြ်င္းေပါင္ ဆရာၾကြယ္းယြမ္က ယင္းေခါ႔ရွီးႏွင့္ ေရွာင္းရွမ္းက်စ့္ ေနာက္လုိက္လာေလရာ ဟြာစန္းေတာင္အေရာက္တြင္ ရန္ေကာ္ ဂူးဂူး ေကာရွမ္းတုိ႔ႏွင့္ ဆုံမိေလသည္။ ယင္းေခါ႔ရွီးႏွင့္ ေရွာင္းရွမ္းက်စ္မွာ ေျပးမလြတ္မွန္း သိသျဖင့္ နီးစပ္ရာတြင္ ရွိေနသည့္ လူ၀ံၾကီးတစ္ေကာင္ကုိ သုိင္းႏွင့္ခ်ၿပီး လူ၀ံႀကီး ဗုိက္ခြဲၿပီး က်မ္းစာအုပ္ကုိ ထည့္ၿပီး ခ်ဴ ပ္လုိက္ေလသည္။ ရန္ေကာ္တုိ႔မွီလာၿပီး ယင္းေခါ့ရွီးႏွင့္ ေရွာင္းရွမ္းက်စ္ ကုိယ္ေပၚတြင္ က်မ္းစာအုပ္ မေတြ႔သျဖင့္ ျပန္လႊတ္လုိက္ေလသည္။ ယင္းေခါ႔ရွီးႏွင့္ ေရွာင္းရွမ္းက်စ့္မွာ လူ၀ံႀကီးကုိ သယ္ၿပီး ရွီးယြိ ေခၚ အေနာက္ေဒသသုိ႔ သြားေလသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သုိင္းက်မ္းရသြားမည္ စုိးသျဖင့္ အေကာက္ၾကံၾကေလရာ ခြန္းလြန္ေတာင္ေပၚ အေရာက္တြင္ ႏွစ္ဦးလုံးထိနာၿပီး ေသဆုံးသြားေလသည္။ ထုိမွစၿပီး သုိင္းက်မ္းမွာ လူ၀ံႀကီး ကုိယ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္။ ယင္းေခါ႔ရွီး မေသခင္ ခြန္းလြန္သုံးေဖာ္မွ ေဟာ္က်ဴ ေတာက္ကုိ မွာၾကားေလသည္။ မိမိမုိက္ပစ္ကုိ ဝန္ခံသည့္ အေနႏွင့္ ေရွာင္လင္မွ ၾကြယ္ယြမ္ကုိယ္ေတာ္ထံ
က်မ္းစာသည္ လူ၀ံကုိယ္ထဲမွာဟု မွာၾကားခုိင္းေလသည္။ လူ၀ံကုိ တရုတ္လုိ 猿 Yuan ယြမ္ ဟုေခၚသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသအံံ့ဆဲဆဲ မွာၾကားသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားမရွင္း၊
ေဟာ္က်ဴ ေတာက္ ၾကားမိသည္မွာ စာအုပ္သည္ ဆီ 油 You ထဲမွာဟု ထင္ေလသည္။ လူ၀ံ(ယြမ္)
猿 မွ ဆီ(ယုိ) 油 အသံနားေထာင္မွားျခင္းပင္။

စာၾကြင္း။ ။ ထို႔ေၾကာင့္ တစံုတခု ျငင္းလို ေျပာလိုပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီကို စာလံုးသာေရးေပးပါလို႔ ေျပာရတာပါ။ တရုတ္ဘာသာျပန္ရတာဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ရတာနဲ႔ မတူပါဘူး။ စာလံုးအေပၚမွာပဲ အဓိပၸါယ္မူတည္တာမို႔ အသံထြက္နဲ႔ လာေျပာပါက တခါတရံ နားလည္မႈ ကြဲလြဲႏိုင္တာေၾကာင့္ မူရင္းစာလံုးတိုင္းသာ ကြဲလြဲခ်က္ရွိပါက လာျပေပးပါ။

တကယ္ပင္ ေဟာ္က်ဴ ေတာက္က ကတိအတုိင္း ခြန္းလြန္မွ ေရွာင္လင္ထိ ခရီးေ၀းလာၿပီး ၾကြယ္ယြမ္ကုိယ္ေတာ္ကုိ က်မ္းစာသည္ ဆီထဲမွာ ဟုလာေျပာေလသည္။ ၾကြယ္ယြမ္က မယုံ။ သုိ႔ေသာ္ ေရွာင္လင္အတြက္ က်မ္းစာေပ်ာက္ မဟာအရႈပ္ေတာ္ပုံ ျဖစ္သြားေလရာ။ ၾကြယ္ယြမ္ကုိယ္ေတာ္က က်န္းက်ြင္းေပါင္၊ ေကာရွမ္းတုိ႔ကို ေခၚၿပီး ေရွာင္လင္မွ ထြက္ေျပးေလသည္။ ၾကြယ္ယြမ္ကုိယ္ေတာ္
ပ်ံလြန္ေတာ္မမူခင္ က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္း ေနစၾကၤာက်င္႔စဥ္ကုိ ရြတ္ဆုိေလသည္။ ေကားရွမ္း၊ က်န္းကြ်င္းေပါင္၊ ၀ူစဲ့ကုိယ္ေတာ္တုိ႔ ေဘးမွ နာယူေလသည္။ ၀ူးစဲ႔ကုိယ္ေတာ္မွာ နာယူသူသံုးဦးတြင္သုိင္းပညာအဆင့္ျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေလရာ သုိင္းတက္ၿပ္ီးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သေဘာေပါက္လြယ္သည္။ ေကာရွမ္းမွာ နားလည္မႈ နည္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေကာရွမ္း မူလက တက္ထား ဖတ္ထားသည့္ ပညာက မ်ားေလသည္။ က်န္းကြ်င္းေပါင္မွာ နားလည္သည္က အမ်ားဆုံးပင္၊ အေၾကာင္းမွာ အေျခခံသုိင္းမတက္သျဖင့္ သင္ယူလက္ခံမႈမွာ အရုိးရွင္းဆုံး နားလည္လက္ခံမႈ ျဖစ္ေလသည္။ ေနာင္တြင္ ေကားရွမ္းႏွင့္ က်န္းက်ြင္းေပါင္ လမ္းခြဲၿပီး ေကာရွမ္းက ေအာ္ေမဂုိဏ္း၊ က်န္းကြ်င္းေပါင္က ၀ူတန္းဂုိဏ္း ေထာင္ေလသည္။ နာခဲ့ဖူးသည့္ ေနစၾကာၤက်င္႔စဥ္ကုိ အေျခခံၿပီး ဂိုဏ္းေထာင္ၾကျခင္းပင္၊ ထုိ႔ေနာက္ ေရွာင္လင္ေနစၾကာၤက်င့္စဥ္၊ ၀ူတန္းေနစၾကာၤ
က်င့္စဥ္၊ ေအာ္ေမ့ေနစၾကာၤ က်င့္စဥ္ ၃မ်ဴ ိး ျဖစ္လာေလသည္။ နဂါးႏုိင္ဓားဇာတ္လမ္းတြင္
က်န္း၀ူက်ိ ခြန္းလြန္ေတာင္ၾကားမွ မေတာ္တဆေရာက္ရွိရာမွ လူ၀ံႀကီး၏ ဗုိက္ဒဏ္ရာကုိ ကုေပးရင္း က်မ္း စာအုပ္ထုတ္ယူၿပီး အျပည့္စုံဆုံး ေနစၾကာၤ က်င့္္စဥ္ကုိ က်င့္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္မွ ေရခဲလက္၀ါးအဆိပ္ ေပ်ာက္ကင္းေလသည္။ ငါးႏွစ္ၾကာ လ်ဴ ိထဲတြင္က်င့္ရင္း ျပည့္စုံၿပီး သူ႔အတြင္းအားမွာ ထိပ္သီးအဆင္႔ေရာက္ခဲ႔သည္။ 九陽真經 က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္း ေနစၾကၤာအတြင္းအား က်င့္စဥ္မွာ သုိင္း မဟုတ္ အတြင္းအားက်င္႔စဥ္သာ ျဖစ္ၿပီး သုိင္းေလာက၌ မည္သည့္ သုိင္းမဆုိဒဏ္ရာ မရေစႏုိင္ဟုဆုိသည္။

#杨英和(က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္း)

九陰真經 က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း

က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္းမွာ သိုင္းက်မ္းျဖစ္ၿပီး က်ဴ ိ႕ရင္း သိုင္းက်မ္းျဖစ္ေပၚလာပံုမွာ သစုန္႔ေခတ္၌ စုန္႔မင္းဆက္၏ ဘုရင္ ေဟြ႕က်ဴ ံးလက္ထက္တြင္ နန္းတြင္းအရာရွိ ဟြမ္ခ်န္ 黃裳 ကို တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွိေနသည့္ သိုင္းက်မ္းမ်ား ေဆးပညာ အတြင္းအားက်င့္စဥ္ ျပန္လည္ကုသနည္း တာအိုဘာသာရပ္ စသည္တို႔ကို ျပဳစုေရးသားေစသည္။ ဟြမ္ခ်န္သည္ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ဂရုတစိုက္ ေရးသားသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိုင္းပညာတို႔၏ အေၾကာင္းႏွင့္ တာအိုဘာသာတြင္ ပါရွိေနသည့္ အတြင္းအားႏွင့္ ခ်ီ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မိသည္။ ဟြမ္ခ်န္သည္ ညဏ္ရည္ ထက္ျမတ္သူျဖစ္ၿပီး အသိပညာတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည့္အခါ သိုင္းပညာမတတ္ေသာ္လည္း သိုင္းပညာတို႔၏ အႏွစ္သာရကို သိရွိလာၿပီး သိုင္းပညာကို ကြ်မ္းက်င္လာခဲ့သည္။

သိပ္မၾကာခင္ တစုန္႔တြင္ ပါရွန္း (ပါရွား ယေန႔ေခတ္ အီရန္) လူမ်ဴ ိးတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘုရင္ကို ပုန္ကန္သည့္ လူမ်ား တည္ေထာင္လိုက္ေသာ မင္ဂိုဏ္း ေပၚထြက္လာသည္။ ဘုရင္သည္ ဟြမ္ခ်န္ကို စစ္တပ္ဦးစီခန္႔အပ္ကာ ႏွိမ္နင္းေစသည္။ အစပိုင္းတြင္ စုန္႔တပ္ တပ္ပ်က္ၿပီး ဟြမ္ခ်န္ကို ရန္သူတို႔ လက္ရဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ရဲတိုက္ထဲတြင္
ခ်ဴ ပ္ေႏွာင္ထားသည္။ ဟြမ္ခ်န္သည္ မင္ဂိုဏ္းမွ လူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ စိန္ေခၚကာ တခ်က္တည္းျဖင့္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ႏွိမ္နင္းခဲ့ရာ မင္ဂိုဏ္းပ်က္ၿပီး ဟြမ္ခ်န္မွာ တစ္ဦးတည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဟြမ္ခ်န္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ တိုင္ေအာင္ မင္ဂိုဏ္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ သိုင္းပညာမ်ားႏွင့္ တျခားဂိုဏ္းမ်ားမွ သိုင္းပညာမ်ားကို ေလ့လာျပဳစုၿပီး အတြဲ ၂ တြဲျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္က်မ္းကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ထိုစာအုပ္က်မ္းသည္ သိုင္းေလာကရွိ သိုင္းက်မ္းတို႔၏ အႏွစ္ခ်ဴ ပ္ ျဖစ္ၿပီး ဟြမ္ခ်န္၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားကေန သူကိုယ္တိုင္ အသစ္တီထြင္ထားေသာ သိုင္းပညာမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

ဟြမ္ခ်န္ေသဆံုးၿပီး က်မ္းစာအုပ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တြင္ သိုင္းေလာကထဲ၌ ျပန္ေပၚလာခဲ့ရာ သိုင္းေလာကတြင္ ေသြးေခ်ာင္းစီးတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ ဟြာစန္းေတာင္ေပၚတြင္ သိုင္းၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေစသည္။ ထိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ သိုင္းေလာက၏ ထိပ္သီးငါးဦးျဖစ္သည့္ အလယ္ပိုင္းတန္ခိုးရွင္ ဝမ္ခ်ဴ ံရန္ အေရွ႕ပိုင္းမွ မိစာၦသခင္ ဟြမ္ေယာင္ရွစ့္ အေနာက္ပိုင္းမွ အဆိပ္ဘုရင္ အိုးရန္ဖုန္း ေျမာက္ပိုင္းမွ သူေတာင္းစားဂိုဏ္းခ်ဴ ပ္ ဟုန္ခ်ီကုန္း ေတာင္ပိုင္းဘုရင္ သလီဘုရင္ သြမ့္က်ိရွင္းတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အႏိုင္ရရွိသူမွာ က်မ္းစာအုပ္ကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အလယ္ပိုင္း တန္ခိုးရွင္ ဝမ္ခ်ဴ ံရန္ အႏိုင္ရရွိၿပီး က်မ္းစာအုပ္ကို သူ၏ ခြ်မ္က်န္းဂိုဏ္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားသည္။

ထိုေနရာတြင္ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက ဝမ္ခ်ဴ ံရန္ႏွင့္ ခြ်မ္က်န္းဂိုဏ္းကေတာ့ သစုန္႔ေခတ္မွာ အမွန္တကယ္္ ရွိခဲ့ၿပီး တာအိုဂိုဏ္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားပါတယ္။

ဝမ္ခ်ဴ ံရန္ဟာ သူ႔ညီ က်ဴ ိးေပၚထံုးကို သိုင္းက်မ္း အပ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးၿပီဟု ဟန္ေဆာင္ကာ သတင္းလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ အိုးရန္ဖုန္းမွ ေခါင္းတလားထဲမွ ဝမ္ခ်ဴ ံရန္လက္ထဲရွိ စာအုပ္ကို ယူစဥ္ ဝမ္ခ်ဴ ံရန္မွာ ရုတ္တရတ္ အိုးရန္ဖုန္းကို တိုက္ခိုက္သည့္အခါ အ္ုိးရန္ဖုန္း ရႈံးနိမ့္ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဝမ္ခ်ဴ ံရန္မွ သူ၏ ဂိုဏ္းသားမ်ားကို က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္းကို မည္သူမွ မေလ့က်င့္ေစရဟု အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမွန္တကယ္ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။

စာရွည္သြားမွာစိုးလို႔ က်န္တာေတာ့ ထည့္မေရးေတာ့ပါဘူး။ မက္မြန္ေျမက ခ်စ္ေတးတပုဒ္ထဲက အတိုင္းပဲ ေကာက်င့္ဟာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ က်မ္းစာအုပ္ ၂ အုပ္တြဲလံုး ရရွိခဲ့သလို က်ဴ ိးေပၚထံုးမွာလည္း ေကာက်င့္ကို သင္ၾကားေပးရင္း သူပါ တတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေနာက္ ေကာက်င့္ႏွင့္ ဟြမ္ရံုတို႔ဟာ မက္မြန္ကြ်န္းမွာ အတူေနထိုင္ေနစဥ္ ေကာက်င့္ဟာ နဂါးႏိုင္ဓားႏွင့္ တိမ္လႊာဓားကို သြန္းလုပ္ၿပီး နဂါးႏိုင္ဓားထဲတြင္ ဝူမု စစ္ဗ်ဴ ဟာက်မ္း တိမ္လႊာဓားထဲတြင္ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း က်မ္းစာအုပ္ပါ က်ဴ ိ႕ရင္းလက္သည္းျဖဴ သိုင္း အသည္းေျခြမြသိုင္း ၾကာပြတ္ျဖဴ သိုင္းပညာတို႔ကို ထည့္သြင္းထားခဲ့သည္။

ေကာက်င့္၏ သမီးျဖစ္သူ ေကာရွမ္း (ေနာင္တြင္ ေအာ္ေမ့ဂိုဏ္းခ်ဴ ပ္) ဟာ တိမ္လႊာဓားရဲ႕ တကယ့္ လ်ဴွ ိ႕ဝွက္ခ်က္ကို သူတစ္ဦးပဲ သိထားပါတယ္။ ဂိုဏ္းခ်ဴ ပ္ရာထူးကို ဆက္ခံသူကိုသာ ေျပာျပမည္ဟုလည္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္။

"နဂါးႏိုင္ဓား ဦးထိပ္ထား
ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ ရွိခိုးေသာဝ္
တိမ္လႊာဓားရွင္ မေပၚလွ်င္
မည္သူမမႈ ယွဥ္မတု"

အဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေအာ္ေမ့ဂိုဏ္းရဲ႕ တတိယေျမာက္ ဂိုဏ္းခ်ဴ ပ္ျဖစ္တဲ့ ၿမဲ႕ၾကြယ္ဆရာေတာ္ဟာ သူ႔တပည့္ျဖစ္သူ က်ဴ ိးက်စ္ေလာ့ကို ဓားအတြင္းမွ လွ်ဴ ိ႕ဝွက္ခ်က္တို႔ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုအခါ က်စ္ေလာ့မွ နဂါးႏိုင္ဓားကို ေတြ႕ေအာင္ ရွာႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဓား ၂ လက္ကို အခ်င္းခ်င္း ရိုက္ခ်ဴ ိးလိုက္ရာမွ ဓားအတြင္း၌ ဖြက္ထားေသာ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း သိုင္းက်မ္းစာရြက္ စစ္ဗ်ဴ ဟာစာရြက္ ထြက္က်လာပါတယ္။ က်ဴ ိးက်စ္ေလာ့လည္း ေမေျခာက္ဖံုနည္းတူပဲ သူလည္း စတင္ေလ့က်င့္ပါေတာ့တယ္။

တစ္ခုေျပာစရာက်န္ခဲ့တာက ၿမဲ႕ၾကြယ္ဆရာေတာ္ဟာ မိန္ဂိုဏ္းနဲ႔ က်န္းဝူက်ိကို ရန္ၿငိဳးထားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ၿမဲ႕ၾကြယ္ငယ္စဥ္က သူ႔မိဘေတြကို မိန္ဂိုဏ္းသားေတြက သတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ က်န္းဝူက်ိနဲ႔ မိန္ဂိုဏ္းအေပၚမွာ ရန္ၿငိဳးထားလြန္းေနတာပါပဲ။

အဲ့ေနာက္မွာေတာ့ က်ဴ ိးက်စ္ေလာ့နဲ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၾကၿပီးေနာက္ က်ဴ ိးက်စ္ေလာ့ႏွင့္ ရန္ေကာ္ ေရွာင္လံုႏြီတို႔၏ မ်ဴ ိးဆက္ျဖစ္သူ အဝါေရာင္ဝတ္စံု ဝတ္တင္ထားေသာ ဝါးရံုသခင္မႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အဝါေရာင္သခင္မဟာ က်ဴ ိ႕ရင္းရဲ႕ သမာရိုးက် မိစာၦဓာတ္မပါတဲ့ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္းနဲ႔ပဲ အလြယ္တကူ အႏိုင္ျပသြားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ရႊယ္မိန္ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ ရႊယ္မိန္နတ္သိုင္းေၾကာင့္ က်ဴ ိးက်စ္ေလာ့ဟာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး က်န္းဝူက်ိဟာ သူ႔ရဲ႕ က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္းနဲ႔ ကယ္ေပမယ့္ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း အတြင္းအားေၾကာင့္ ကယ္လို႔မရခဲ့ပါဘူး။

ဒီေလာက္ဆို က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္းနဲ႔ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း အေၾကာင္းသိၾကၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။ အရင္တခါလိုပဲ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးပါမယ္။ တကယ္လို႔ က်ဴ ိ႕ရန္က်န္းက်င္းနဲ႔ က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း တတ္တဲ့လူ ၂ ဦး တိုက္ခိုက္ရင္ ဘယ္သူသာမယ္လို႔ ထင္္ပါသလဲ။ ထို သိုင္းပညာေတြဟာ တရုတ္ ယင္းနဲ႔ ရန္ အဖိုဓာတ္နဲ႔ အမဓာတ္ကို အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိုင္းပညာ ၂ ခုလုံးဟာလည္း ထိပ္သီးက်င့္စဥ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

#林始皇(က်ဴ ိ႕ရင္းက်န္းက်င္း)

ေရးသားသူ
杨英和 ႏွင့္ 林始皇 #SwamHtet(မွတ္စုၾကမ္း)

မွတ္ခ်က္။ ။ cmt တြင္ ဆဲဆိုျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါနဲ႔လို႔ ႀကိဳေျပာထားပါရေစ။

Unicode Version

တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ-အတွဲ ၂

ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်းနှင့် ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်း

九陰真經 Vs 九陽真經

မှတ်စုကြမ်းမှ သိုင်းလောကပရိတ်သတ်များ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ တရုတ်သိုင်းကားထဲမှ သိုင်းပညာများအကြောင်းကို ထပ်မံ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ပါဝင်ကူညီရေးသားပေးသူ ကိုကိုး ရန်ယင်းဟယ် 杨英和 က ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်းကို ရေးပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် 林始皇 လင်းစစ့်ဟွမ် (SwamHtet) ကတော့ ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်းကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုကြမ်းကနေ ထပ်မံရေးသားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

“ 九陽真經 နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်”

နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်သည် သိုင်းဝထ္တုဆရာကြီး ကျင်းရုံ ရေးသားသော သိုင်းဝတ္တုပါ အဆင်မြင့်ဆုံးသော အတွင်းအားကျင့်စဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ စွမ်းအားမှာ ရှောင်လင်ဂိုဏ်း၏ ထိပ်သီး နတ်အတွင်းအား ယိကျင်းကျင့်စဉ်နှင့် နင်လားငါလားပင်။ ကျင်းရုံဝထ္တု တွင် နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်ကို အစအဆုံး အပြည့်အ၀ ကျင့်ဖူးသူမှာ ကျင့်စဉ်ထွင်သူမှလွဲပြီး သိမ်းငှတ်သူရဲကောင်းဝထ္တု နဂါးနိုင်ဓားဝထ္တုပါ ကြွယ်းယွမ်ကိုယ်တော်၊ နဂါးနိုင်ဓားမှ ကျန်းဝူကျိ ၂ ဦးသာရှိသည်။

ထိုကျင့်စဉ်ကို အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီး တာမို့ဆရာတော်က ရေးသားခဲ့ပြီး မဟာယာဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွင် ဟင်ဒီစာလုံးများနှင့် ရေးသားထားသော လင်္ကာဘတ္တရသုတ် စာအုပ်ကြားတွင် ညှပ်ထားခဲ့ပြီး ရှောင်လင်ကျောင်းတွင် သိမ်းထားသည်။

ကျန်းကျွင်းပေါင် (နောင်တွင် ဝူတန်းဂိုဏ်းထောင်သူ ကျန်းစန်းဖုန်း ငယ်ဘ၀ ရှောင်လင်တွင် အရပ်သားတပည့်) က သိုင်းစာအုပ်မှန်း ရိပ်မိသည်။ သိမ်းငှတ်သူရဲကောင်း (ဂူးဂူး) တွင်ရန်ကော်မှ ရွှေဘီးပျံဘုရင်ကို အနိုင်ယူပြီးနောက် မွန်ဂိုသိုင်းဆရာယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့်မှာ စုန်းဆန်းတောင်ပေါ် ထွက်ပြေးလေသည်။ ထိိုစဉ် ကျန်းကျွင်းပေါင်မှာ စုန်းဆန်းတောင်ပေါ်ရှိ ရှောင်လင်ကျောင်းတော်တွင် လင်္ကာဘတ္တရသုတ်ကို ဖတ်နေသည်။ ထိုစဉ် ယင်းခေါ့ရှီးရောက်လာပြီး ကျန်းကျွင်းပေါင်ကို အကြောပိတ်ပြီး လကာၤဘတ္တရသုတ် ကျမ်းစာအုပ်ကိို လုယူသွားလေသည်။ ကျန်းကျွင်းပေါင် ဆရာကြွယ်းယွမ်က ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့် နောက်လိုက်လာလေရာ ဟွာစန်းတောင်အရောက်တွင် ရန်ကော် ဂူးဂူး ကောရှမ်းတို့နှင့် ဆုံမိလေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ်မှာ ပြေးမလွတ်မှန်း သိသဖြင့် နီးစပ်ရာတွင် ရှိနေသည့် လူဝံကြီးတစ်ကောင်ကို သိုင်းနှင့်ချပြီး လူဝံကြီး ဗိုက်ခွဲပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို ထည့်ပြီး ချူ ပ်လိုက်လေသည်။ ရန်ကော်တို့မှီလာပြီး ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ် ကိုယ်ပေါ်တွင် ကျမ်းစာအုပ် မတွေ့သဖြင့် ပြန်လွှတ်လိုက်လေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့်မှာ လူဝံကြီးကို သယ်ပြီး ရှီးယွိ ခေါ် အနောက်ဒေသသို့ သွားလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် သိုင်းကျမ်းရသွားမည် စိုးသဖြင့် အကောက်ကြံကြလေရာ ခွန်းလွန်တောင်ပေါ် အရောက်တွင် နှစ်ဦးလုံးထိနာပြီး သေဆုံးသွားလေသည်။ ထိုမှစပြီး သိုင်းကျမ်းမှာ လူဝံကြီး ကိုယ်ထဲတွင် ရှိနေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီး မသေခင် ခွန်းလွန်သုံးဖော်မှ ဟော်ကျူ တောက်ကို မှာကြားလေသည်။ မိမိမိုက်ပစ်ကို ဝန်ခံသည့် အနေနှင့် ရှောင်လင်မှ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်ထံ
ကျမ်းစာသည် လူဝံကိုယ်ထဲမှာဟု မှာကြားခိုင်းလေသည်။ လူဝံကို တရုတ်လို 猿 Yuan ယွမ် ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် သေအံံ့ဆဲဆဲ မှာကြားသည် ဖြစ်သောကြောင့် စကားမရှင်း၊
ဟော်ကျူ တောက် ကြားမိသည်မှာ စာအုပ်သည် ဆီ 油 You ထဲမှာဟု ထင်လေသည်။ လူဝံ(ယွမ်)
猿 မှ ဆီ(ယို) 油 အသံနားထောင်မှားခြင်းပင်။

စာကြွင်း။ ။ ထို့ကြောင့် တစုံတခု ငြင်းလို ပြောလိုပါက ကျွန်တော်တို့ဆီကို စာလုံးသာရေးပေးပါလို့ ပြောရတာပါ။ တရုတ်ဘာသာပြန်ရတာဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ စာလုံးအပေါ်မှာပဲ အဓိပ္ပါယ်မူတည်တာမို့ အသံထွက်နဲ့ လာပြောပါက တခါတရံ နားလည်မှု ကွဲလွဲနိုင်တာကြောင့် မူရင်းစာလုံးတိုင်းသာ ကွဲလွဲချက်ရှိပါက လာပြပေးပါ။

တကယ်ပင် ဟော်ကျူ တောက်က ကတိအတိုင်း ခွန်းလွန်မှ ရှောင်လင်ထိ ခရီးဝေးလာပြီး ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်ကို ကျမ်းစာသည် ဆီထဲမှာ ဟုလာပြောလေသည်။ ကြွယ်ယွမ်က မယုံ။ သို့သော် ရှောင်လင်အတွက် ကျမ်းစာပျောက် မဟာအရှုပ်တော်ပုံ ဖြစ်သွားလေရာ။ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်က ကျန်းကျွင်းပေါင်၊ ကောရှမ်းတို့ကို ခေါ်ပြီး ရှောင်လင်မှ ထွက်ပြေးလေသည်။ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်
ပျံလွန်တော်မမူခင် ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်း နေစင်္ကြာကျင့်စဉ်ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။ ကေားရှမ်း၊ ကျန်းကျွင်းပေါင်၊ ဝူစဲ့ကိုယ်တော်တို့ ဘေးမှ နာယူလေသည်။ ဝူးစဲ့ကိုယ်တော်မှာ နာယူသူသုံးဦးတွင်သိုင်းပညာအဆင့်မြင့်ဆုံး ဖြစ်လေရာ သိုင်းတက်ြပ်ီးသူ ဖြစ်သောကြောင့် သဘောပေါက်လွယ်သည်။ ကောရှမ်းမှာ နားလည်မှု နည်းသည်။ အကြောင်းမှာ ကောရှမ်း မူလက တက်ထား ဖတ်ထားသည့် ပညာက များလေသည်။ ကျန်းကျွင်းပေါင်မှာ နားလည်သည်က အများဆုံးပင်၊ အကြောင်းမှာ အခြေခံသိုင်းမတက်သဖြင့် သင်ယူလက်ခံမှုမှာ အရိုးရှင်းဆုံး နားလည်လက်ခံမှု ဖြစ်လေသည်။ နောင်တွင် ကေားရှမ်းနှင့် ကျန်းကျွင်းပေါင် လမ်းခွဲပြီး ကောရှမ်းက အော်မေဂိုဏ်း၊ ကျန်းကျွင်းပေါင်က ဝူတန်းဂိုဏ်း ထောင်လေသည်။ နာခဲ့ဖူးသည့် နေစကြာၤကျင့်စဉ်ကို အခြေခံပြီး ဂိုဏ်းထောင်ကြခြင်းပင်၊ ထို့နောက် ရှောင်လင်နေစကြာၤကျင့်စဉ်၊ ဝူတန်းနေစကြာၤ
ကျင့်စဉ်၊ အော်မေ့နေစကြာၤ ကျင့်စဉ် ၃မျူ ိး ဖြစ်လာလေသည်။ နဂါးနိုင်ဓားဇာတ်လမ်းတွင်
ကျန်းဝူကျိ ခွန်းလွန်တောင်ကြားမှ မတော်တဆရောက်ရှိရာမှ လူဝံကြီး၏ ဗိုက်ဒဏ်ရာကို ကုပေးရင်း ကျမ်း စာအုပ်ထုတ်ယူပြီး အပြည့်စုံဆုံး နေစကြာၤ ကျင့််စဉ်ကို ကျင့်နိုင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်မှ ရေခဲလက်ဝါးအဆိပ် ပျောက်ကင်းလေသည်။ ငါးနှစ်ကြာ လျူ ိထဲတွင်ကျင့်ရင်း ပြည့်စုံပြီး သူ့အတွင်းအားမှာ ထိပ်သီးအဆင့်ရောက်ခဲ့သည်။ 九陽真經 ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်း နေစင်္ကြာအတွင်းအား ကျင့်စဉ်မှာ သိုင်း မဟုတ် အတွင်းအားကျင့်စဉ်သာ ဖြစ်ပြီး သိုင်းလောက၌ မည်သည့် သိုင်းမဆိုဒဏ်ရာ မရစေနိုင်ဟုဆိုသည်။

#杨英和(ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်း)

九陰真經 ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း

ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်းမှာ သိုင်းကျမ်းဖြစ်ပြီး ကျူ ိ့ရင်း သိုင်းကျမ်းဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ သစုန့်ခေတ်၌ စုန့်မင်းဆက်၏ ဘုရင် ဟွေ့ကျူ ံးလက်ထက်တွင် နန်းတွင်းအရာရှိ ဟွမ်ချန် 黃裳 ကို တနိုင်ငံလုံးတွင် ရှိနေသည့် သိုင်းကျမ်းများ ဆေးပညာ အတွင်းအားကျင့်စဉ် ပြန်လည်ကုသနည်း တာအိုဘာသာရပ် စသည်တို့ကို ပြုစုရေးသားစေသည်။ ဟွမ်ချန်သည် ရေးသားပြုစုရာတွင် ဂရုတစိုက် ရေးသားသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် သိုင်းပညာတို့၏ အကြောင်းနှင့် တာအိုဘာသာတွင် ပါရှိနေသည့် အတွင်းအားနှင့် ချီ သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိသည်။ ဟွမ်ချန်သည် ညဏ်ရည် ထက်မြတ်သူဖြစ်ပြီး အသိပညာတို့နှင့် ပေါင်းစပ်သည့်အခါ သိုင်းပညာမတတ်သော်လည်း သိုင်းပညာတို့၏ အနှစ်သာရကို သိရှိလာပြီး သိုင်းပညာကို ကျွမ်းကျင်လာခဲ့သည်။

သိပ်မကြာခင် တစုန့်တွင် ပါရှန်း (ပါရှား ယနေ့ခေတ် အီရန်) လူမျူ ိးတို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဘုရင်ကို ပုန်ကန်သည့် လူများ တည်ထောင်လိုက်သော မင်ဂိုဏ်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဘုရင်သည် ဟွမ်ချန်ကို စစ်တပ်ဦးစီခန့်အပ်ကာ နှိမ်နင်းစေသည်။ အစပိုင်းတွင် စုန့်တပ် တပ်ပျက်ပြီး ဟွမ်ချန်ကို ရန်သူတို့ လက်ရဖမ်းမိခဲ့ပြီး ရဲတိုက်ထဲတွင်
ချူ ပ်နှောင်ထားသည်။ ဟွမ်ချန်သည် မင်ဂိုဏ်းမှ လူများကို တစ်ဦးချင်းစီ စိန်ခေါ်ကာ တချက်တည်းဖြင့် သတ်ဖြတ်ပြီး နှိမ်နင်းခဲ့ရာ မင်ဂိုဏ်းပျက်ပြီး ဟွမ်ချန်မှာ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဟွမ်ချန်သည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ တိုင်အောင် မင်ဂိုဏ်းမှ ရရှိခဲ့သော သိုင်းပညာများနှင့် တခြားဂိုဏ်းများမှ သိုင်းပညာများကို လေ့လာပြုစုပြီး အတွဲ ၂ တွဲဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ကျမ်းကို ပြုစုခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကျမ်းသည် သိုင်းလောကရှိ သိုင်းကျမ်းတို့၏ အနှစ်ချူ ပ် ဖြစ်ပြီး ဟွမ်ချန်၏ လေ့လာချက်များကနေ သူကိုယ်တိုင် အသစ်တီထွင်ထားသော သိုင်းပညာများ ပါဝင်နေသည်။

ဟွမ်ချန်သေဆုံးပြီး ကျမ်းစာအုပ်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့သော်လည်း တစ်နေ့တွင် သိုင်းလောကထဲ၌ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ရာ သိုင်းလောကတွင် သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သွေးချောင်းစီးမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ရန် ဟွာစန်းတောင်ပေါ်တွင် သိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ပြုလုပ်စေသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် သိုင်းလောက၏ ထိပ်သီးငါးဦးဖြစ်သည့် အလယ်ပိုင်းတန်ခိုးရှင် ဝမ်ချူ ံရန် အရှေ့ပိုင်းမှ မိစ္ဆာသခင် ဟွမ်ယောင်ရှစ့် အနောက်ပိုင်းမှ အဆိပ်ဘုရင် အိုးရန်ဖုန်း မြောက်ပိုင်းမှ သူတောင်းစားဂိုဏ်းချူ ပ် ဟုန်ချီကုန်း တောင်ပိုင်းဘုရင် သလီဘုရင် သွမ့်ကျိရှင်းတို့ ဖြစ်ကြပြီး အနိုင်ရရှိသူမှာ ကျမ်းစာအုပ်ကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်း တန်ခိုးရှင် ဝမ်ချူ ံရန် အနိုင်ရရှိပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို သူ၏ ချွမ်ကျန်းဂိုဏ်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။

ထိုနေရာတွင် တစ်ခုပြောချင်တာက ဝမ်ချူ ံရန်နှင့် ချွမ်ကျန်းဂိုဏ်းကတော့ သစုန့်ခေတ်မှာ အမှန်တကယ် ရှိခဲ့ပြီး တာအိုဂိုဏ်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်။

ဝမ်ချူ ံရန်ဟာ သူ့ညီ ကျူ ိးပေါ်ထုံးကို သိုင်းကျမ်း အပ်ခဲ့ပြီး သေဆုံးပြီဟု ဟန်ဆောင်ကာ သတင်းလွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ အိုးရန်ဖုန်းမှ ခေါင်းတလားထဲမှ ဝမ်ချူ ံရန်လက်ထဲရှိ စာအုပ်ကို ယူစဉ် ဝမ်ချူ ံရန်မှာ ရုတ်တရတ် အိုးရန်ဖုန်းကို တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အိုးရန်ဖုန်း ရှုံးနိမ့်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် ဝမ်ချူ ံရန်မှ သူ၏ ဂိုဏ်းသားများကို ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်းကို မည်သူမှ မလေ့ကျင့်စေရဟု အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် အမှန်တကယ် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။

စာရှည်သွားမှာစိုးလို့ ကျန်တာတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ မက်မွန်မြေက ချစ်တေးတပုဒ်ထဲက အတိုင်းပဲ ကောကျင့်ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ကျမ်းစာအုပ် ၂ အုပ်တွဲလုံး ရရှိခဲ့သလို ကျူ ိးပေါ်ထုံးမှာလည်း ကောကျင့်ကို သင်ကြားပေးရင်း သူပါ တတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ကောကျင့်နှင့် ဟွမ်ရုံတို့ဟာ မက်မွန်ကျွန်းမှာ အတူနေထိုင်နေစဉ် ကောကျင့်ဟာ နဂါးနိုင်ဓားနှင့် တိမ်လွှာဓားကို သွန်းလုပ်ပြီး နဂါးနိုင်ဓားထဲတွင် ဝူမု စစ်ဗျူ ဟာကျမ်း တိမ်လွှာဓားထဲတွင် ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း ကျမ်းစာအုပ်ပါ ကျူ ိ့ရင်းလက်သည်းဖြူ သိုင်း အသည်းခြွေမွသိုင်း ကြာပွတ်ဖြူ သိုင်းပညာတို့ကို ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။

ကောကျင့်၏ သမီးဖြစ်သူ ကောရှမ်း (နောင်တွင် အော်မေ့ဂိုဏ်းချူ ပ်) ဟာ တိမ်လွှာဓားရဲ့ တကယ့် လျူှ ိ့ဝှက်ချက်ကို သူတစ်ဦးပဲ သိထားပါတယ်။ ဂိုဏ်းချူ ပ်ရာထူးကို ဆက်ခံသူကိုသာ ပြောပြမည်ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

"နဂါးနိုင်ဓား ဦးထိပ်ထား
ဖူးမျှော်ကန်တော့ ရှိခိုးသောဝ်
တိမ်လွှာဓားရှင် မပေါ်လျှင်
မည်သူမမှု ယှဉ်မတု"

အဲ့နောက်မှာတော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းရဲ့ တတိယမြောက် ဂိုဏ်းချူ ပ်ဖြစ်တဲ့ မြဲ့ကြွယ်ဆရာတော်ဟာ သူ့တပည့်ဖြစ်သူ ကျူ ိးကျစ်လော့ကို ဓားအတွင်းမှ လျှူ ိ့ဝှက်ချက်တို့ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ကျစ်လော့မှ နဂါးနိုင်ဓားကို တွေ့အောင် ရှာနိုင်ခဲ့ပြီး ဓား ၂ လက်ကို အချင်းချင်း ရိုက်ချူ ိးလိုက်ရာမှ ဓားအတွင်း၌ ဖွက်ထားသော ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း သိုင်းကျမ်းစာရွက် စစ်ဗျူ ဟာစာရွက် ထွက်ကျလာပါတယ်။ ကျူ ိးကျစ်လော့လည်း မေခြောက်ဖုံနည်းတူပဲ သူလည်း စတင်လေ့ကျင့်ပါတော့တယ်။

တစ်ခုပြောစရာကျန်ခဲ့တာက မြဲ့ကြွယ်ဆရာတော်ဟာ မိန်ဂိုဏ်းနဲ့ ကျန်းဝူကျိကို ရန်ငြိုးထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက မြဲ့ကြွယ်ငယ်စဉ်က သူ့မိဘတွေကို မိန်ဂိုဏ်းသားတွေက သတ်ခဲ့တာကြောင့် ကျန်းဝူကျိနဲ့ မိန်ဂိုဏ်းအပေါ်မှာ ရန်ငြိုးထားလွန်းနေတာပါပဲ။

အဲ့နောက်မှာတော့ ကျူ ိးကျစ်လော့နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြပြီးနောက် ကျူ ိးကျစ်လော့နှင့် ရန်ကော် ရှောင်လုံနွီတို့၏ မျူ ိးဆက်ဖြစ်သူ အဝါရောင်ဝတ်စုံ ဝတ်တင်ထားသော ဝါးရုံသခင်မနှင့် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အဝါရောင်သခင်မဟာ ကျူ ိ့ရင်းရဲ့ သမာရိုးကျ မိစ္ဆာဓာတ်မပါတဲ့ ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်းနဲ့ပဲ အလွယ်တကူ အနိုင်ပြသွားပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရွှယ်မိန်ကိုယ်တော်ရဲ့ ရွှယ်မိန်နတ်သိုင်းကြောင့် ကျူ ိးကျစ်လော့ဟာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျန်းဝူကျိဟာ သူ့ရဲ့ ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကယ်ပေမယ့် ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း အတွင်းအားကြောင့် ကယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။

ဒီလောက်ဆို ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း အကြောင်းသိကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အရင်တခါလိုပဲ မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါမယ်။ တကယ်လို့ ကျူ ိ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း တတ်တဲ့လူ ၂ ဦး တိုက်ခိုက်ရင် ဘယ်သူသာမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ထို သိုင်းပညာတွေဟာ တရုတ် ယင်းနဲ့ ရန် အဖိုဓာတ်နဲ့ အမဓာတ်ကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းပညာ ၂ ခုလုံးဟာလည်း ထိပ်သီးကျင့်စဉ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

#林始皇(ကျူ ိ့ရင်းကျန်းကျင်း)

ရေးသားသူ
杨英和 နှင့် 林始皇 #SwamHtet(မှတ်စုကြမ်း)

မှတ်ချက်။ ။ cmt တွင် ဆဲဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။
    Comment
    FB Comment

0 comments :

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century